Gestaltterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Gestaltterapi.

Hva er Gestaltterapi

Norsk Gestaltinstitutt høyskole - NGI
tilbyr utdanning i Gestaltterapi

4- årig deltidsutdanning som gir 120 studiepoeng og mulighet for studielån.
Gestalttilnærmingen er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, veiledning, organisasjonsutvikling og konfliktarbeid. Tidligere studenter arbeider enten i helse- og sosialtjenesten, undervisning, ledelse og organisasjonsutvikling, eller i egen praksis som konsulenter og terapeuter.

NGI tilbyr en fireårig deltids utdanning i gestaltterapi i Oslo, Stavanger og Tromsø. Utdanningen består av ni undervisningssamlinger i året i Oslo og åtte i Stavanger og i Tromsø. Samlingene er lagt i forbindelse med helger. I tillegg til undervisningen skal studentene delta i kollokviegrupper mellom hver undervisningssamling. I andre, tredje og fjerde studieår er det i tillegg gruppeveiledning på eget arbeide med mennesker. Egenterapi på minimum 70 timer er obligatorisk i løpet av de fire årene.

Målgruppe
Målgruppe for utdanningen er de som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag eller lignende, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder, og som ønsker å få en utdanning innen gestaltterapi.

Innhold
Første år: Egenprosess og personlig utvikling.
Viktige prinsipper i gestaltterapi blir gjennomgått. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og personlig utvikling.

Andre år: Mellommenneskelig prosess.
Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av det teoretiske grunnlaget fra første år. Fokus legges nå på studenten som deltager i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt. Terapeutrollen blir innøvd.

Tredje år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 1.
De terapeutiske ferdighetene innøves og utdypes. Studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Fokus flyttes til dialog med klienten. Målet er å gjøre studenten i stand til å støtte klienten slik at han kan øke sin oppmerksomhet mot muligheter og begrensninger. Studentene øver seg på hverandre. Studentene skal også begynne å arbeide som terapeuter med veiledning fra høyskolen.

Fjerde år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 2.
Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående år sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring, menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra høyskolen.
Opptakskrav: 3-årig høyere utdanning eller tilsvarende, min. 20 timer gestalterfaring samt erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Realkompetanse kan også vurderes.


Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr også:
Etterutdanningsprogrammer for gestaltterapeuter, Toårig utdanning i gestaltcoaching, Ettårig utdanning i relasjonsbasert konfliktarbeid.


Kontakt:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Pilestredet 75 C
0354 OSLO
tlf. 22 59 16 50


Sist oppdatert: 08-10-12

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen