Behandler.no - Norges største oversikt
Kommende aktiviteter
ILIANA akademiet
Kurs og fagutdanning i SELVutvikling - Livsveiledning - Energiarbeid
Tilbyr kurs og fagutdanning i Energiarbeid og helsefremmende faghealing.

IILIANA modellen er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på klientens premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert og krever en stor egeninnsats av studenten selv. Gjennom denne utdannelsen vil du kunne utvikle og forsterke dine evner under kyndig veiledning av en av Norges mest erfarne lærere på dette feltet, Inge Ås.

Du kan ta enkeltkurs for hjemmebruk eller en hel fagutdanning.

Enkeltkursene er:
Kurset Energimedisin og akuttbehandling.
Kunnskap om energimedisin generelt og akuttmidler innen homøopati, Bachs blomstermedisin, urter m.m.
Lær også om hva du kan bruke fra kjøleskap og matskap! Og hva som hjelper i en akuttsituasjon.
Kurset Energiarbeid og kontakthealing.
Kontakthealing på kropp og i auraen via chakraene, energibaner og jording. Metamorfosebehandling som muliggjør dype forløsninger til hjelp for dine nærmeste.

Avgangsdiplom i Energiarbeid & helsefremmende faghealing for hjemmebruk får du etter 4 kurs.
- Energi og bevissthet – ( dette er også kurs-I i SELVutviklingsutdannelsen)
- Energimedisin og akuttbehandling
- Relasjoner og frihet – ( dette er også kurs-II i SELVutviklingsutdannelsen)
- Energiarbeid og kontakthealing

Her vil vi bl.a. arbeide med:
Selvhealing gjennom pust og avslapping, meditasjon, visualisering, energiøvelser, drømmereiser. Grunnleggende NLP hvor aktiviseringen av hele hjernen og sinnet inngår, ligger innbakt i alle øvelser. Kontakthealing med klienter / medhealer inngår i den erfaringsbaserte læringen. Hvert kurs har et kompendium på ca. 50 sider som også fungerer om en personlig arbeidsbok.

Fagutdannelsen består av:
* SELVutviklingsutdannelsens 5 kurs
Disse kan som tas fortløpende i løpet av hver høst i Oslo – eller du kan plukke forskjellige kurs med forskjellige lærere flere steder i landet.
* Energimedisin og akuttbehandling
* Energiarbeid og kontakthealing
* 5 fagsamlinger á 4 til 6 dager.
* 1 praksishelg
* Grunnleggende anatomi og fysiologi for den som ikke har det fra før. (brevkurs via Sirius Institutt)
* I tillegg kommer kollokviearbeid, mappearbeid, egenterapi via energibehandlinger og livsveiledning samt muntlig og skriftlig eksamen.

Navn på fagsamlingene
- Energifelt, områder, baner og punkter
- Blokkering, ressurs, chakra og Reiki
- Drøm, polaritet og kontakthealing
- Etikk og klientbehandling for energiarbeidere – gir mulighet til bruk av (e) etter tittel.
- Praksissamling
- Organhealing, familieplassering og etablering

Her vil vi bl.a. arbeide med:
Auraens oppbygning og funksjon. Forløsning og flyt. Trossystemer, tanke og intuisjon. Forsterkende metoder som bruk av symboler, pust og tilstedeværelse. Det indre symbolspråket i drøm og språk. Chakraenes oppbygning og funksjon i forhold til erfaring, blokkering og forløsning. Forståelse av sår og kvaliteter i forbindelse med problematikker fra det pre-personlig, personlig og transpersonlige. Etikk og moral, Klientbehandling og lovverk. Etablering av egen virksomhet.

Nivå 3: Avansert Energiarbeid & helsefremmende faghealing
Opptakskrav: Fagutdannelsen i Energiarbeid & helsefremmende faghealing og ett års aktiv praksis.
Opptak etter søknad.

Lærere på utdannelsen:
SELVutviklingskursene til bys flere steder i Norge og i Sverige med forskjellige lærere.
Kursene for hjemmebruk tilbys av Finn og Inger Rølland i Sverige og av Inge Ås i Norge.
Hovedlærer på fagsamlingene er Inge Ås. Daglig leder og gründer av ILIANA akademiet Inge Ås har undervist i SELVutvikling, personlig utvikling og jordnær spiritualitet siden 1983. Hun har utviklet ILIANA modellen og utdannelsene ved akademiet. Det kan komme gjestelærere i tillegg.

ILIANA akademiet tilbyr også utdanning i SELVutvikling og Livsveiledning, hvor SELVhealing, kontakthealing og fjernhealing er en del av SELVutviklingsutdannelsen. Fagutdannelsen for Livsveiledning har også energiarbeid og healing i sin fagplan.

All undervisning er godkjent som voksenopplæring og mange har fått godkjenning utdannelsene fra NAV som yrkesrettet attføring.

Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf. 22 73 21 33
Epost: kontor@iliana.no www: iliana.no
Kommende aktiviteter
Norsk Spiritualist Forening, NSF
Tilbyr kurs og utdannelse i Healing

Healingkurs godkjent av NSF/NSFH healerforbundet
- Etikk i healing; (VEKS kurs)
- Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. (VEKS kurs)
- Diplomkurs Holistisk Healing: (VEKS kurs)
- Videregående healing


Etikk i healing; (VEKS kurs)
2 dagers kurs for bl.a. alternativbehandlere, healere, etc..
Godkjenningskurs 16 timer over 2 dager. Eksamen siste dag.

Målsetting:
Etter kurset skal deltakeren ha lært det som trengs av etikk og kommunikasjon for å kunne bli godkjent healer. Kurser vil være en blanding av teori, dialog og praktiske case oppgaver. De viktigste områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Etikk og ansvar for klienter
- Lover som vedrører healing
- Kommunikasjon med klienter
- Forberedelser for kursdeltakere som vil bli Godkjent Healer:

Du må før kursstart lese boken: Psykologi og etikk for helse og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen. Dette er en del av pensum for å ta eksamen.
ISBN-13: 978-82-05-28487-6 eller ISBN-10: 82-05-28487-3

For å bli godkjent må du skrive en oppgave i etterkant av kurset. Denne oppgaven skal sendes inn innen 1 måned etter kursslutt.


Brevkurs i Etikk, kommunikasjon og lover. (VEKS kurs)
Dette kurset går fortløpende gjennom hele året og oppgaver innsendes etter plan som gis av veileder. Samme kurs som det etikk kurset over.

For godkjenning av healere i NSFH.
Kurset er ment for dem som ønsker å bli godkjente healere i NSFH og ikke har muligheten til å bli med på helgekurset innen etikk som NSFH avholder med jevne mellomrom. Kurset gjør at du vil kunne få denne godkjenningen og ta det hjemme hos deg selv. Du må fremdeles ha 10 godkjente healinger, slik som de andre kursdeltakerne også må ha.

Kurset består av 6 brev og en oppgave, skal skrives på maskin og sendes inn på e-post. (I spesielle tilfelle kan vanlig post brukes). Forventet tidsbruk på dette kurset er minst en innsending i måneden. Trenger du pause eller lengre tid, så ta det opp med veileder.


Diplomkurs Holistisk Healing: (VEKS kurs)
Et healingkurs hvor du både kan lære healing og bli godkjent healer i NSFH
Kurset er godkjent av NSFH (godkjent av Helsedirektoratet) og ved bestått diplomkurs kan det søkes om mva fritak for Alternativ behandler.

40 timer over 6 ganger

Målsetting:
Etter kurset skal deltakeren ha lært seg healing til en slik grad at healing skal kunne utføres på en forsvarlig og etisk måte. Eleven vil få det nødvendige grunnlaget for å kunne praktisere healing og kunne videreutvikle sine evner.

Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Teori om healing, og forskjellige typer healing
- Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom.
- Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
- Sykdom som redskap i menneskelig utvikling
- Etikk og ansvar for pasienter
- Lovgivning og hva man kan gjøre som healer.
- Hvis du vil kan du gjennom dette kurset bli Godkjent Healer. Dette er frivillig.
- Forberedelser for kursdeltakere som vil bli Godkjent Healer:

Du må før kursstart lese boken: Psykologi og etikk for helse og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen.
Dette er en del av pensum for å ta eksamen. For de som ikke vil ta eksamen og godkjenning er boken frivillig.
For å bli godkjent må du skrive en oppgave i løpet av kurset eller etter kurset.
For mer informasjon se www.spiritualist.no under kurs.

Videregående healing
Bygger på Diplomkurs 40 t i Holistisk healing.

Målsetting:
Styrke healingkreftene, slik at de blir sterkere. Få mer erfaring med healing. Få hjelp til å komme i gang med sin egen bedrift innen healing. Lære mer om healing hvordan den fungerer gjennom teori og praktiske øvinger.Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset:

- Teori om healing, og forskjellige typer healing
- Øvelser i healing og sansing av energikroppen og sykdom
- Filosofi vedrørende healing og healingkrefter
- Anatomi
- Pasientkommunikasjon videregående
- Mediumskap i healingen
- Visualiseringer
- Etablering av bedrift som tema
- Utvidelser av tema fra kurs 1 og andre nye tema


Norsk Spiritualist Forening, NSF tilbyr også kurs og utdanning i:
Mediumskap og Kanalisering
Kontakt:
Norsk Spiritualist Forening
Sørkedalsveien 74
0376 OSLO

Tlf.(+47) 94 78 89 70
Epost: mail@spiritualist.no www: spiritualist.no
Kommende aktiviteter
Sverre Buer, Rainbow Reiki Energi
Tilbyr seminarer, foredrag og utdannelse i Rainbow Reiki

Det som bla. kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske og effektive løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki har unike metoder som Karma Clearing, Astral Reiser, Astro Terapi, Krystall Healing, harmonisering av allergier, oppretting av skjeve hofter, balansering av atlasvirvel, effektiv behandling mot ulike typer frykt m.m.
Rainbow Reiki systemet har mange muligheter for videreutdanning og spesialisering.

Seminarer
- Rainbow Reiki 1. grad.
- Rainbow Reiki 2. grad.
- Rainbow Reiki Professional Practitioner 1.
- Rainbow Reiki Professional Practitioner 2.
- Rainbow Reiki Yrke og Suksess.
- Rainbow Reiki Foreldre og Barn.
- Rainbow Reiki Kjærlighet og Parforhold.

Foredrag
- Rainbow Reiki® – Oppdag kraften av mirakelhelbredelse i DEG!
- Sover du deg syk?
- Løs opp i rygg- og muskelsmerter med Advanced Metaphysical Healing!

Utdannelse
Rainbow Reiki 1. Dan Mester utdannelse.
Oppstart 25. februar 2017

Lærer: Lisensiert Rainbow Reiki 2. dan Mester & Lærer Sverre Buer
Sverre Buer er utdannet ingeniør innen maskin og driftsteknikk med over 30 års erfaring som ingeniør og prosjektleder og har siden 2006 jobbet som Rainbow Reiki healer, veileder og lærer og brakt sin kunnskap videre til sine studenter og klienter.

Mer informasjon på nettsiden:
Kontakt:
Rainbow Reiki Energi
Sverre Buer
Skaugumvei 11
1458 FJELLSTRAND

Tlf.(+47) 928 44 625
Epost: post@sverrebuer.no www: sverrebuer.no
Kommende aktiviteter
Norsk Senter for Bevissthet

tilbyr følgende utdannelser:
- Intuitiv coach utdannelse
- Livets mysterieskole (åndelig selvutvikling)
- RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

I tillegg tilbys enkeltkurs i Mindfulness og Rask Personlig Transformasjon (RPT).

Intuitiv coach utdannelsen

Denne utdannelsen inneholder ALT som tilbys i en helhetlig utdannelse. Dette innebærer:
- Coaching
- Terapi
- Rask personlig Transformasjon (RPT)
- Mindfulness
- Åndelig kontakt og kommunikasjon
- Intuisjonsutvikling og klarsyn
- Healing
- Finn ditt livsformål og sjelsformål
- Manifestering
- Masse selvutvikling
- Alt fra Livets mysterieskole! (se nedenfor)

Utdannelsen er veldig praktisk tilrettelagt og går over 1 skoleår, med oppstart i januar eller september.

Livets mysterieskole

På denne skolen vil du lære:
- Forskjellige metoder for å få kontakt og kommunisere med den åndelig verden.
- Få kontakt med engler, erkeengler, oppstegne mestere, lysvesener og sjeler på "den andre siden"(mediumskap)
- Hvordan hjelpe forvillede sjeler videre
- Kanalisering
- Kontakt med tidligere liv og livet mellom livene
- Kontakt med akashic records
- Rens av hus, ting og landområder
- Hvordan jobbe med gruppe- og kollektive bevisstheter
- Kontakt med naturen og naturvesener
- Fremtidslesning
- Forskjellige typer jordengler og høysensitivitet
- Få kontakt med din egen og andres multidimensjonalitet
- Få kontakt med andre eksistensnivåer
- Aktiveringer - for å åpne opp ditt åndelige potensial
- Hvordan bistå mennesker og planeten i sin utvikling
- Mange former for healing
- Få kontakt med din Storhet - din sanne essens - og se dette i andre
- Å være Ett
- Bli bevisst ditt sjels- og livsformål
- Formålet med hendelser, utfordringer og mønstre i livet
- Forståelse av hvordan vi skaper vår virkelighet
- Livets store spørsmål
- Grunnleggende prisipper i livet
- Mindfulness

Livets mysteriekole går over ½ skoleår, med oppstart i september.


RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

Rask Personlig Transformasjon (RPT) er spesielt utviklet for:
- Å forløse negative tanker, følelser, traumer, reaksjoner og mønstre – også det som skaper fysiske ubalanser (metafysikk)
- Slippe stress i kroppen og underbevisstheten
- Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene
- Få tilgang til iboende ressurser
- Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring.

RPT-skolen inneholder:
- RPT Nivå 1
- RPT Nivå 2
- RPT Nivå 3
- Helgekurs i ”Intuitiv avlesning”
- Egen dag med praktiske tips om hvordan sette i gang egen praksis
- Nettkurs med videoopptak
- Webseminarer
- Oppfølging og praktisering og
- Sertifisering som RPT-utøver.

RPT - skolen går over ½ skoleår, med oppstart i januar.

Kontakt:
Norsk Senter for Bevissthet
Stensboddingvegen 170
2150 ÅRNES
Tlf: 67 43 04 39
Epost: post@senterforbevissthet - www: senterforbevissthet.no
Kommende aktiviteter
Angelosskolen
Tilbyr utdanning i healing og livsveiiledning

Angelosskolen er primært en utdanning, men også en prosess for vekst og glede.
Studentene vil tilegne seg Angeloslæren gjennom personlige erfaringer og erfaringer i samspill med andre angelosstudenter.

Angelosmetoden er i dag en 3 årig utdannelse. Etter disse 3 årene får man, om man fyller kravene for godkjenning, tittelen Angelosterapeut/Livsveileder.

En Angelosterapeut/Livsveileder mestrer Angelosmetodens healingteknikker,
The Angelic Touch (berørt av engler), samt er en terapeut, The Human Touch.
Disse titlene innebærer mestring av Angelosmetodens healing, terapi og coaching.

Angelosmetoden er en prosess der man lærer å akseptere hele selvet. Gjennom identifisering av positive og mindre positive livsmønstre, finner man veien til ens egen styrke og evne til omskaping av egne liv.

Skolen har har fire samlinger hvert år. Undervisningen er lagt til helger, fredag til søndag. Man binder seg til ett år av gangen.

Angelsskolen drives av Irene Engelsgjerd.

Bergen og Oslo.
Kontakt:
Irene Engelsgjerd
Den Ene
Marken 19
5017 BERGEN

Tlf. 55 21 33 50 mob. 995 66 180
Epost: i.engel@online.no www: angelosmetoden.com