Behandler.no - Norges største oversikt

Hypnoterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Hypnoterapi

Etter postnummer:
Kommende aktiviteter
Hypnoseakademiet
tibyr utdanning i hypnoterapi
- alt fra grunnutdanning til spesialiserte fordypningskurs.


Grunnutdanning (4 helgesamlinger)

Master program
Etter en grunnutdanning, som forøvrig er tilstrekkelig til å kunne praktisere, kan man bygge på med ulike moduler. Disse modulene har fokus på ulike områder innen hypnoterapi, og holdes av profesjonelle internasjonale kursholdere med betydelig erfaring og kompetanse.
(Programmet strekker seg over tilsammen 2-3 år fra påbegynt grunnutdanning).

Spesialkus


Om hypnoterapi
I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Hypnoterapi er et verktøy for å hjelpe mennesker til å oppnå ønskede endringer i livet. Det er vårt ubevisste sinn som blokkerer for endringer vi ikke klarer å oppnå. Har man kunnskap om hvordan vårt ubevisste sinn virker, vil man enklere kunne "programmere" denne delen av sinnet til å ville det samme som fornuften.


Utdanning kan taes som selvstendig utdanning eller som tilleggsutdanning for behandlere og helsepersonell.


Utdanning og kurs i Oslo, Bergen og Trondheim.Kontor:
Torgallmenningen 7
5014 BERGEN
Tlf. 91 20 3000