Behandler.no - Norges største oversikt

Identitetskonstellasjoner,
IoPT-Traumeterapi
- Utdanning

Institutt for Traumearbeid as
Tilbyr traumeterapi og utdanninger frem til traumeterapeut innen Franz Rupperts egenutviklede teori og metode – Identitets orientert Psykotraumeteori og -Terapi – IoPT
 
Ulike kurs og utdanninger til dem som vil ta tak i og løse opp i egne opplevelser, påførte traumer og generasjonsoverførte traumer. Mange spør om det ikke er bedre å la fortid være fortid men det kan vi med hånden på hjertet si er en dårlig løsning. Om du *bare* ønsker å se hva dette spennende arbeidet er så kan du komme på :

Informasjonskvelder
Dette er en gratis demonstrasjonskveld der Marta Thorsheim vil dele noe av teorien bak IoPT samt demonstrere en eller to konstellasjoner. Her vil du få en forståelse av hva det vil si å gå i resonans med andre og kunne kjenne på dette i trygge omgivelser.

Når du har fått kjenne på kroppen hva en konstellasjon og dyktig IoPT terapeut kan komme i kontakt med og bringe til overflaten så er neste naturlige steg å melde seg på et helgekurs eller en modul i vår grunnutdanning.

Helgekurs
På et helgekurs vil du sammen med en gruppe på maks 12 deltagere jobbe med identitetskonstellasjoner over to dager. Kurset er lagt til lørdag og søndag slik at det er forenelig med jobb og reisevei for langveisfarende. På et helgekurs vil det være litt teori men mest praktisk jobbing i konstellasjoner.

Det er også mulig å starte på vårt utdanningsforløp. Det er bygget opp modulbasert. Hvis du ikke har relevant bakgrunn så er det grunnutdanning som gjelder. Grunnutdanning er også relevant for deg som ønsker mer teoriforståelse selv om du ikke ser for deg IoPT traumeterapeut som fremtidig yrke.

Grunnutdanning Nivå 1
Helgesamling over tre dager der du vil få en grundig innføring i en del av Franz Rupperts teori.
Du kan ta en samling på grunnutdanningen uten å binde deg for flere samlinger. Hele grunnutdanningen består av 8 helgesamlinger a 3 dager, tilsammen 24 dager. Samlingene bygger ikke på hverandre, så du kan velge de datoene som passer deg og alle er velkommen. Grunnutdanningen gir rett til opptak på Videreutdanning. Alle er velkommen.

Når du har gjennomført 8 grunnutdanningsmoduler kan du starte på:

Videreutdanning Nivå 2
Videreutdanningen er for deg som vil utdanne deg til IoPT traumeterapeut og bearbeide dine egne tema grundig gjennom 12 moduler a 4 dager. Du melder deg på alle modulene og vil ved utdannelsens slutt ha rett til tittelen registrert Psykotraumeterapeut IoPT*. Her vil du få en grundig faglig og metodisk  innføring i den siste forskningen innen psykotraumateori og -terapi IoPT.

Utdanning innen helse- eller sosialfag, hjelpepleie, sykepleie, barnevern, rus, psykiatri, omsorg, pedagogikk og en god kjennskap til IoPT er godkjent som opptak

Påbyggingsseminar Nivå 3
Faglig oppdatering iht Franz Rupperts siste teori og metode utvikling, for Traumeterapeuter-IoPT i praksis.

Seminaret er beregnet på deg som arbeider som Traumeterapeut IoPT og ønsker å følge utviklingen av Intensjonsmetoden og fordypningen innen Psykotraumeteori.

Målet med seminaret er en oppdatering  av fag og metode iht Prof Rupperts teori og metode og egen identitets konstellasjon  for hver deltager hver gang.
Liten gruppe – maks 15 deltagere.

        
Internasjonal Advanced IoPT med Prof. Franz Ruppert Nivå 4
The objective of the programme is that the participants shall reach a deeper understanding of Professor Ruppert`s ground breaking theories and concepts on Identity development and how psychotrauma does affect it. This refers to  the development of our I and our will and all other psychic structures including the growth of our body. It will also be trained how to work with the split personality structures induced by psychotrauma. The key method is called Self Encounter by the sentence or picture of intention, the Intention Method.

Bearbeiding av Traumer
Tidligere tenkte vi at det måtte være familien, «systemet» eller «traume». Idag vet vi at bare Jeg-et kan være vårt referansepunkt for varig endring. Derfor må jeg-et være det sentrale punktet i terapi. Men hva er jeg-et mitt? Hvordan utvikles det? Hva hindrer jeg-utviklingen? Og hvordan påvirker psykotraume denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en destruktiv form for identifikasjon?

Det har vært lite fokus på vilje de siste årene. I stedet har man for raskt og direkte rettet oppmerksomheten mot traumer, og vært opptatt av å finne og bestemme resultatene av dem i psyken. Men en bevisst beslutning er nødvendig for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, derfor spiller viljen en sentral rolle når vi arbeider med intensjonen. Viktige spørsmål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje ? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av sunn vilje? Hvordan samhandler så et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller influerer adferden vår? 
 
Videreutdannings klasser Oslo-Stavanger-Mo i Rana & Tromsø  

Kontakt:
Institutt for Traumearbeid as
Marta Thorsheim
Zahlkasserer Schafts pl 1
Scahfteløkken
0267 OSLO
Tlf.(+47) 916 67 211
Epost: marta@iopt.no
www.iopt.no