Behandler.no - Norges største oversikt

IKYA - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i IKYA

Kommende aktiviteter
IKYA Academy of Vibrational Medicine
Yrkesrettet utdanning innen IKYA

Utdanning over  3 og et halvt år
Studiet løper over 5 moduler fordelt på 3 1/2 år med eksamen etter hver modul. 
 
Modul 1:
Her lærer studentene de grunnleggende prinsipper for IKYA-metoden. I tillegg lærer de om følgende emner: selvet og selvets mekanismer, hvordan jobbe med egne prosesser, energetisk hygiene, klinisk fokus, manifestasjonslære, terapeut-fokus, energetiske systemer, signaturlære m.m.
Går over 9 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 2:
Her lærer studentene prosedyre egenbehandling som går i to trinn: opp-balansering og tematisk behandling. Inkludert i undervisningen lærer de flere forskjellige måter å justere på. I tillegg lærer de tuning, voicing og pyramide-integrering.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 3:
Her lærer studentene prosedyre klient-behandling som går i to trinn: opp-balansering og tematisk behandling. Studentene trener først på hverandre, for så å starte sin trening på klient-kandidater utenfra. Etter bestått eksamen begynner de sin praksis med klienter og får undervisning og veiledning i å bygge opp egen praksis.
Går over 9 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 4:
Praksis og etablering: Her lærer studentene lover og regler for alternativ behandling, markedsføring for alternativ behandling, etablering, strategi og økonomi. I denne modulen er det fokus på å parallelt bygge opp egen praksis.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 5:
Terapeut-fokus. Her fordyper studentene seg i klinisk fokus, energetisk hygiene, etikk, klient-behandling, terapeutisk fokus, hvordan forholde seg til egne prosesser m.m.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Skolen tilbyr også:
Yrkesrettet utdanning innen IKYA Doula.
Kontakt:
IKYA Academy of Vibrational Medicine
Karenslyst Allé 9
0278 OSLO
Tlf.(+47) 954 74 879
Epost: info@ikyaacademy.no www: ikyaacademy.no