Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Homeopat og akupunktør Charlotte Torgersen, Lier

IKYA - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i IKYA

Kommende aktiviteter
IKYA Academy of Vibrational Medicine
Yrkesrettet utdanning innen IKYA

Utdanning over  3 og et halvt år
Studiet løper over 5 moduler fordelt på 3 1/2 år med eksamen etter hver modul. 
 
Modul 1:
Her lærer studentene de grunnleggende prinsipper for IKYA-metoden. I tillegg lærer de om følgende emner: selvet og selvets mekanismer, hvordan jobbe med egne prosesser, energetisk hygiene, klinisk fokus, manifestasjonslære, terapeut-fokus, energetiske systemer, signaturlære m.m.
Går over 9 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 2:
Her lærer studentene prosedyre egenbehandling som går i to trinn: opp-balansering og tematisk behandling. Inkludert i undervisningen lærer de flere forskjellige måter å justere på. I tillegg lærer de tuning, voicing og pyramide-integrering.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 3:
Her lærer studentene prosedyre klient-behandling som går i to trinn: opp-balansering og tematisk behandling. Studentene trener først på hverandre, for så å starte sin trening på klient-kandidater utenfra. Etter bestått eksamen begynner de sin praksis med klienter og får undervisning og veiledning i å bygge opp egen praksis.
Går over 9 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 4:
Praksis og etablering: Her lærer studentene lover og regler for alternativ behandling, markedsføring for alternativ behandling, etablering, strategi og økonomi. I denne modulen er det fokus på å parallelt bygge opp egen praksis.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Modul 5:
Terapeut-fokus. Her fordyper studentene seg i klinisk fokus, energetisk hygiene, etikk, klient-behandling, terapeutisk fokus, hvordan forholde seg til egne prosesser m.m.
Går over 6 måneder med undervisning en langhelg i måneden.
 
Skolen tilbyr også:
Yrkesrettet utdanning innen IKYA Doula.
Kontakt:
IKYA Academy of Vibrational Medicine
Sørkedalsveien 7
0369 OSLO
Tlf.(+47) 954 74 879
Epost: info@ikyaacademy.no www: ikyaacademy.no