Behandler.no - Norges største oversikt

Integralterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i MAL

Kommende aktiviteter
Senter for Integral Livskunst
Tilbyr utdanning i Integralterapi
Utdanningen er over 2.5 år med mulighet for påbyggende moduler Undervisning er hovedsakelig lagt til helger, og studiet kan derfor ofte kombineres med arbeidsliv.

Studiets oppbygning og lengde: Integral livskunst utgjør første skoleår og har fokus på egen selvutvikling Obligatorisk innføringskurs i Integralterapi over 4 dager Grunnutdanning i Integralterapi har tre semestre over 1.5 år Obligatorisk deltakelse ved et 6 – dagers selvutviklingskurs, lagt til sommertid, der studentene er med som ledere

Utdrag fra utdanningens fagplan

INTEGRALTERAPI
Integralterapi utviklet ved Senter for Integral Livskunst er en psykodynamisk terapiform der det terapeutiske siktemål er å hjelpe klient til å fatte grep om sin egen selvbevisste kjerne slik at det autentiske selv gjør seg stadig mer fremtredende i individets livsutfoldelse.

Ved å gjøre ukjente sider kjent, helbrede det som ikke er funksjonelt, og ta ansvar for sitt eget indre, vil klient stadig mer kunne utvikle evnen til raust å romme, og ta større ansvar og medansvar, for seg selv og den verden det er en del av.

Den beskrives den som en brobyggende psykoterapi. Dette gjør vi av flere grunner:

 • Den styrker broen mellom ånd, sjel og legeme
 • Den styrker broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste
 • Den styrker broen mellom individet, medmennesket og samfunnet
 • Den styrker broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet
Det unike med denne integralterapeutiske metode kjennetegnes særskilt gjennom disse fire:
 • Den styrker hjertets medfølende og intuitive intelligens
 • Den trekker naturlig troens aspekt inn i det terapeutiske rom
 • Den kombinerer psykoterapi med healing
 • Den terapeutiske prosess understøttes av musikk


MÅLGRUPPE
Utdanningen i Integralterapi er velegnet for individer:

 • Som søker en årsakorientert psykoterapeutisk utdanning fundamentert i humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi, og der healing inngår som en naturlig del av behandlingsformen
 • som har et hjertevarmt engasjement for medmennesket og den verden vi er en del av og som søker å hjelpe mennesker til et helere og mer harmonisk liv og væren.
 • Som søker en praktisk rettet utdanning med mulighet for å etablere egen praksis som integralterapeut med tilleggskompetanse til å arbeide med gruppeterapeutiske prosesser etter endt utdanning
 • Som søker en utdanning med mulighet for å arbeide med egen identitet, relasjoner og sosiale kompetanse

UNDERVISNINGSMODELL
Ved integral livskunst: Forelesninger, selvstudie og praktisk psykoterapeutisk arbeide med studentgruppen og enkeltvis.

Ved innføringskurs i integralterapi: Forelesning med faglig tilnærming til integralterapiens indre dimensjoner og funksjon, praktisk trening og praktisk demonstrasjon.

Ved grunnutdanningen: Forelesninger, selvstudie, teoretiske innleveringer, klientrapporter, demonstrasjoner og praktisk trening som Integralterapeut og gruppeleder.


LÆRINGSUTBYTTE
Faglig teoretisk utbytte

 • Grunnleggende forståelse av psykologiske teorier knyttet til holistisk, humanistisk og transpersonlig psykologi
 • Integralterapiens særskilte teoretiske tilnærming i henhold til faglige teorier og metodikk
 • VEKS – fag, vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære. Faget sikrer at terapeut følger de retningslinjene alternative utøvere skal praktisere etter og lovverket knyttet til alternativ behandling i Norge.
 • Teoretisk tilnærming til ulike metoder for arbeide med psykoterapeutisk gruppearbeid.

Etter endt utdanning skal terapeut ha grunnleggende gode forutsetninger for å kunne praktisere som Integralterapeut

Praktiske ferdigheter:

 • Evnen til å finne frem til og møte de ulike klienters behov i Integralterapi
 • Evnen til å behandle klient med uforbeholden respekt og toleranse
 • Evnen til å utarbeide selvutviklingsgrupper og bistå i gruppeterapeutisk sammenheng
 • Evnen til å arbeide med livsenergiene i og omkring klient

Generell kompetanse:

Integralterapeut har evnen til å bruke sin faglige kunnskap og praktiske ferdigheter på en selvstendig måte og møter hvert individ med engasjement, moden tilstedeværelse og finfølte omsorg.

Terapeut har god samarbeidsevne, er ansvarsbevisst, har evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdanning - og yrkessammenheng.

 

FAGLIG INNHOLD VED INTEGRALTERAPIUTDANNINGEN, SIL
Undervisningsmateriale ved integralterapiutdanningen:

 • Holistisk, humanistisk og transpersonlig psykologi
 • Ulike psykoterapeutiske teorier og tilnærminger
 • Identitetsprosess og sosialiseringsprosess
 • Integralterapiens metode
 • Esoterisk livssyn
 • Sanselære og utvikling av de indre sanser
 • Meditasjonslære og mindfulness
 • Psykoterapeutisk gruppearbeid
 • Terapeutisk bruk av lydfrekvenser og musikk
 • VEKS – faget – Vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn

Praktisk tilnærming til faget

 • Den gode terapeutiske samtale - aktiv lytning, kartleggingsprosess
 • Gjennomsiktighet og psykisk sensitivitet - den indre holdning, å arbeide under inspirasjon og å følge klientens indre
 • Terapeutisk trening - utdanningen vektlegger dypt praktisering av Integralterapi under hele forløpet.
 • Trening av healingsteknikker - ulike teknikker for healing
 • Trening i gruppeledelse - utdanningen fører også til kompetanse innen ledelse av selvutviklingsgrupper
 • Trening i meditasjon og mindfulness
 • Trene på sensitivitet ovenfor lydfrekvenser og musikkbruk i terapeutisk sammenheng.
 • Studentene oppfordres til daglig meditasjonspraksis under hele utdanningen
 • Som student ved utdanningen får du innvielsene i Usui – Reiki

Psykoterapeutiske verktøy egnet for gruppeterapeutisk arbeide:

 • Teknikker for å holde et gruppefelt
 • Rebirthing - frigjørende pust
 • Ulike gruppehealinger og meditasjoner
 • Tegneterapi
 • Collageterapi
 • Leireterapi
 • Elementreise
 • Trommereise
 • Symbolreise
 • Healingsirkelarbeide

 

VURDERINGER, EKSAMEN OG TILKNYTNING I EGET FORBUND
Innlevering av skriftlige oppgaver mellom hver samling. Disse vurderes av underviser.

Innlevering av klientrapporter som sikrer elevenes egen refleksjon som terapeut og egen vurderingsevne av terapiens kvalitative aspekter

Det er kun grunnutdanningen som krever eksamen. Den består både av praktisk og teoretisk del.

Den teoretiske del er en 6 – timers skriftlig oppgave bygget opp omkring spørsmål hentet fra pensumlitteraturen.

Det er avlegges også egen teoretisk eksamen i VEKS – fag

Den praktiske del er utførelse av en integralterapi med ukjent klient der eksaminator er observatør. I tillegg skal student delta og være med å lede et 6 – dagers selvutviklingskurs.

Integralterapeutene har etter godkjent eksamen mulighet for å bli medlem i Integralterapiforbundet. Dette sikrer faglig tilhørighet, kompetanseheving og kvalitetsikring

For videre informasjon henvises du til undervisningssted Senter for integral livskunst.

Kontakt:
Senter for Integral Livskunst
Trine Bjørgan Høiberg
Vestre Skaug, Honerødveien 7
3158 ANDEBU

Tlf.(+47) 905 96 861
Epost: kontakt@tempelgaarden.no www: tempelgaarden.no