Behandler.no - Norges største oversikt

Intuisjon - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i IntuisjonIntuisjonsskolen
tilbyr utdanning og kurs i Coaching og Intuisjon


Diplomert Coaching utdanning
To semestre med vekt på beslutningstaking og veivalg.

Studiet er en spesialisering innen coaching og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv. Studiet gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coachingsarbeid. Det fokuseres videre på å skape gode coachingsamtaler som gir grunnlag for å veilede og trene klient slik at det fører til prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg og komme videre.

Emnets faglige innhold retter seg primært mot den enkelte students kommunikative og relasjonelle ferdigheter i forholdet en til en, men også gruppeperspektivet blir trukket litt inn gjennom eksemplifiseringer og praktiske øvelser. Teori kombineres med praktiske øvelser og coaching-trening for den enkelte.

Temaer:
• Positiv psykologi og modeller for positiv endring
• Prosesser for motivasjon og coaching av veivalg og beslutningstaking
• Intuisjon, emosjonelle og intellektuelle prosesser
• Metodikk for å få frem nye muligheter/alternativer
• Bevisstgjøring og refleksjon
• Systematikk og struktur i coaching
• Handlings- og relasjonskompetanse
• Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
• Den reflekterte praktiker; refleksjon over egen coacherrolle
• En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering

Målgruppe:
Privatpersoner, nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer, terapeuter og veiledere som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller de som vil bli coach eller prestasjonhjelper.


KURS INTUISJON

Grunnkurs i intuisjon – 2 dagers workshop inkl. individuell oppgave
Lær å bruke intuisjonen din konkret og effektivt!
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Individuell oppgave med hjelp fra instruktør som dokumenteres. Teorien er basert på Carl Gustav Jung og Freud, i tillegg til moderne hjerneforskning.
Helgekurs, Lørdag og søndag kl 10.30 – 17.00.

Videregående intuisjonskurs – 1 dag.
Dette kurset går flere ganger i året og gjelder for de som har tatt grunnkurset. Mange kommer på mange videregående kurs etter grunnkurset. Her fordyper man seg i case og rød-tråd analyser fra virkeligheten. Deltakerne jobber kun med egne, reelle case. Det tolkes, analyseres og settes sammen til et bilde som man jobber ytterligere med.
Lørdager kl 10.30 – 17.00.

Intuisjon i ledelse
Dette er et to-dagers kurs med fordypning i ledelse og intuisjon.
Det vil si hvordan man kan integrere magefølelse i praktisk ledelse.
På denne måten å oppnå mer på kortere tid.

Ansiktanalyse - lær å lese et ansikt intuitivt.
Dette er et kurs som er satt sammen av mikro-kroppsspråk og kinesisk ansiktanalyse. Mikro-kroppsspråk er små detaljer og finesser i kroppsspråket. Vi snakker om spenninger av muskler, linjer i ansiktet og uttrykk som forteller noe om hva personen tenker eller føler. Kinesisk ansiktanalyse er basert på innhentede opplysninger fra Kina hvor man har sortert ansiktstrekk ut fra egenskaper.
2 kvelder kl 17.00 – 21.00 og er delt inn i teori, eksempler og bilder.

Kroppsspråk som inngangsport til intuisjon
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Teorien er basert på moderne dokumentasjon og forskningsresultater.
Hverdager kl 09.00 – 16.00.


Kontakt:

Intuisjonsskolen
v/ Grethe Holtan
Arbinsgate 7
0253 OSLO

Tel 95 07 56 42