Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Homeopat og akupunktør Charlotte Torgersen, Lier

Intuisjon - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i IntuisjonIntuisjonsskolen
tilbyr utdanning og kurs i Coaching og Intuisjon


Diplomert Coaching utdanning
To semestre med vekt på beslutningstaking og veivalg.

Studiet er en spesialisering innen coaching og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv. Studiet gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coachingsarbeid. Det fokuseres videre på å skape gode coachingsamtaler som gir grunnlag for å veilede og trene klient slik at det fører til prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg og komme videre.

Emnets faglige innhold retter seg primært mot den enkelte students kommunikative og relasjonelle ferdigheter i forholdet en til en, men også gruppeperspektivet blir trukket litt inn gjennom eksemplifiseringer og praktiske øvelser. Teori kombineres med praktiske øvelser og coaching-trening for den enkelte.

Temaer:
• Positiv psykologi og modeller for positiv endring
• Prosesser for motivasjon og coaching av veivalg og beslutningstaking
• Intuisjon, emosjonelle og intellektuelle prosesser
• Metodikk for å få frem nye muligheter/alternativer
• Bevisstgjøring og refleksjon
• Systematikk og struktur i coaching
• Handlings- og relasjonskompetanse
• Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
• Den reflekterte praktiker; refleksjon over egen coacherrolle
• En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering

Målgruppe:
Privatpersoner, nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer, terapeuter og veiledere som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller de som vil bli coach eller prestasjonhjelper.


KURS INTUISJON

Grunnkurs i intuisjon – 2 dagers workshop inkl. individuell oppgave
Lær å bruke intuisjonen din konkret og effektivt!
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Individuell oppgave med hjelp fra instruktør som dokumenteres. Teorien er basert på Carl Gustav Jung og Freud, i tillegg til moderne hjerneforskning.
Helgekurs, Lørdag og søndag kl 10.30 – 17.00.

Videregående intuisjonskurs – 1 dag.
Dette kurset går flere ganger i året og gjelder for de som har tatt grunnkurset. Mange kommer på mange videregående kurs etter grunnkurset. Her fordyper man seg i case og rød-tråd analyser fra virkeligheten. Deltakerne jobber kun med egne, reelle case. Det tolkes, analyseres og settes sammen til et bilde som man jobber ytterligere med.
Lørdager kl 10.30 – 17.00.

Intuisjon i ledelse
Dette er et to-dagers kurs med fordypning i ledelse og intuisjon.
Det vil si hvordan man kan integrere magefølelse i praktisk ledelse.
På denne måten å oppnå mer på kortere tid.

Ansiktanalyse - lær å lese et ansikt intuitivt.
Dette er et kurs som er satt sammen av mikro-kroppsspråk og kinesisk ansiktanalyse. Mikro-kroppsspråk er små detaljer og finesser i kroppsspråket. Vi snakker om spenninger av muskler, linjer i ansiktet og uttrykk som forteller noe om hva personen tenker eller føler. Kinesisk ansiktanalyse er basert på innhentede opplysninger fra Kina hvor man har sortert ansiktstrekk ut fra egenskaper.
2 kvelder kl 17.00 – 21.00 og er delt inn i teori, eksempler og bilder.

Kroppsspråk som inngangsport til intuisjon
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Teorien er basert på moderne dokumentasjon og forskningsresultater.
Hverdager kl 09.00 – 16.00.


Kontakt:

Intuisjonsskolen
v/ Grethe Holtan
Arbinsgate 7
0253 OSLO

Tel 95 07 56 42