Til forsiden alternativ.no

Konflikthåndtering - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i KonflikthåndteringNorsk Gestaltinstitutt Høyskole
utdanning i konfliktarbeid - Ettårig studie
Kunnskap om hvordan håndtere konflikter

Relasjonsbasert konfliktarbeid
- forankret i Gestaltteori og fredsforskning

Ettårig studie som tar utgangspunkt i egen arbeidserfaring, og søker å utvikle evne til konflikthåndtering. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og firmaet Konflikt til samarbeid.

Studiet er lagt opp som en ettårig deltidsutdanning, med syv samlinger á tre dager (ukedager), veiledning i gruppe mellom hver samling, samt begrenset litteraturstudie og oppgaveskrivning.

Målgruppe:
Alle som arbeider i yrkessituasjoner hvor konflikter er en utfordring.

Undervisere:
Geir Dale, M.Sc, Cand. Polit.
Daan van Baalen, MD


Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr også:
4- årig deltidsutdanning i Gestaltterapi, Etterutdanningsprogrammer for gestaltterapeuter, toårig utdanning i gestaltcoaching.


Kontakt:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Pilestredet 75 C
0354 OSLO
tlf. 22 59 16 50

Sist oppdatert: 08-10-12

copyright 1997-2012 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.