Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Homeopat og akupunktør Charlotte Torgersen, Lier

Kunst og uttrykksterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Kunst og uttrykksterapi


A-Å
Institutt for Kunstterapi -
Norge og Danmark
Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - Oslo
Sattva Kunstterapeutisk Institutt -
Tromsø

Etter postnummer:


Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT
Instituttet tilbyr :
4-årig deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi.
2-årig deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder.

Utdanning kvalifiserer til medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi
Målsettingen er å tilby en kvalifisert terapiutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi. Utdanningen skal forene kunnskaper i psykodynamisk teori, den kunstneriske prosessen, fenomenologi og med kunnskaper innen medisinsk antropologi.

Deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder
Hvordan innføre kreative metoder i praksis - også på hverdagens arbeidsplass ?
Kurset gir verktøy og drøfter strukturer og rammevilkår som gjør arbeid med kunst- og sansebaserte uttrykk mulig i en stresset organisme.

Adresse:
Darresgt. 20
0175 OSLO
tlf. 22 20 11 30 (onsd. 10-16)


Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Tromsø
Tilbyr utdannelse i Jungiansk kunstterapi.
Utdannelse over 3 år.
To samlinger på 5 dager pr. semester, samt 2 sommerseminar på 6 dager,
som avvikles som internatkurs.

Utdannelsen gir en prosessorientert skolering og henvender seg til mennesker som ønsker å fordype seg i kunstterapi. Med den jungianske psykologi som basis, undervises det analytisk, føleorientert, sanselig/intuitivt og kreativt.

Utdannelsen fokuserer på uttrykk igjennom flere medier. Det arbeides med drøm, tegning, maling, leire, masker, kropp, bevegelse, dans og lyd.
Metodene som benyttes er b.l.a. mandalategning, alkymi, chakra forståelse, meditasjon, fotocollage, feldenkrais og dans. Treningen foregår både individuelt og i grupper.

Utdannelsens formål er å gjennoppdage egen skaperkraft og glede. Samt gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kunsterapeutiske metoder innenfor ulike fagområder.


Adresse:
Madam Hertelsv. 27
9020 TROMSDALEN
tlf. 928 31 189


Institut for Kunstterapi
Tilbyr 4-årig utdannelse i jungiansk orienteret kunstterapi.

– Grunnutdannelse på 9 uker fordelt på 2 år. (Både Danmark og Norge)
– Overbygning på 8 uker fordelt på 2 år. (Danmark)

Utdannelsens formål er:
– At den studerende utvikler en grunnleggende tillit til egne ressurser ved å arbeide kreativt med det underbevisste.
– Å trene terapeutiske ferdigheter gennom kreative prosesser
– Å kunne målrette kreative metoder i en kunstterapeutisk praksis

- Vi har 25 års erfaring og er anbefalt av dansk psykoterapeutisk forening. Studerende kan opptaes i Dansk Psykoterapeut Forening etter bestått eksamen.

Danmark og Norge.


Skolen i Norge:
Gjestehuset Spiren
Fossnesveien 1
3160 Stokke - NORGE


Skolen i Danmark:
Buen 15
7321 Gadbjerg
DANMARK
Tlf. 0045 75 88 45 00