Behandler.no - Norges største oversikt

Kunst og uttrykksterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Kunst og uttrykksterapi


A-Å
Institutt for Kunstterapi -
Norge og Danmark
Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - Oslo
Sattva Kunstterapeutisk Institutt -
Nord-Trøndelag

Etter postnummer:


Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT
Instituttet tilbyr :
4-årig deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi.
2-årig deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder.

Utdanning kvalifiserer til medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi
Målsettingen er å tilby en kvalifisert terapiutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi. Utdanningen skal forene kunnskaper i psykodynamisk teori, den kunstneriske prosessen, fenomenologi og med kunnskaper innen medisinsk antropologi.

Deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder
Hvordan innføre kreative metoder i praksis - også på hverdagens arbeidsplass ?
Kurset gir verktøy og drøfter strukturer og rammevilkår som gjør arbeid med kunst- og sansebaserte uttrykk mulig i en stresset organisme.

Adresse:
Darresgt. 20
0175 OSLO
tlf. 22 20 11 30 (onsd. 10-16)


Sattva Kunstterapeutisk Institutt
Deltidsutdannelse over 2.5 år.

Utdannelsen er prosessorientert og henvender seg til deg som ønsker å fordype deg seg i kunstterapi. Med den jungianske psykologi som basis, undervises det analytisk, føleorientert, sanselig/intuitivt og kreativt.

Utdannelsen fokuserer på uttrykk igjennom flere medier.

Utdannelsens formål er å gjennoppdage egen skaperkraft og gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kunsterapeuti og kreativ selvutfoldelse innenfor ulike fagområder.

Vi tilbyr også helgekurs i kunstterapi, drømmearbeid, kreativ selvutfoldelse og meditasjons retreat.

Introkurs tilbys to ganger i året. Kunstterapi og Kreativ selvutfoldelse fra fredag kl 18:00 til søndag kl 15:00.


Adresse:
AKS - Auskin Kreative Senter
Vukuveien 971
7660 NORD-TRØNDELAG

Telefon: 911 74 987
Epost: sattva@kunstterapi.net
www.kunstterapi.netInstitut for Kunstterapi
Tilbyr 4-årig utdannelse i jungiansk orienteret kunstterapi.

– Grunnutdannelse på 9 uker fordelt på 2 år. (Både Danmark og Norge)
– Overbygning på 8 uker fordelt på 2 år. (Danmark)

Utdannelsens formål er:
– At den studerende utvikler en grunnleggende tillit til egne ressurser ved å arbeide kreativt med det underbevisste.
– Å trene terapeutiske ferdigheter gennom kreative prosesser
– Å kunne målrette kreative metoder i en kunstterapeutisk praksis

- Vi har 25 års erfaring og er anbefalt av dansk psykoterapeutisk forening. Studerende kan opptaes i Dansk Psykoterapeut Forening etter bestått eksamen.

Danmark og Norge.


Skolen i Norge:
Gjestehuset Spiren
Fossnesveien 1
3160 Stokke - NORGE


Skolen i Danmark:
Buen 15
7321 Gadbjerg
DANMARK
Tlf. 0045 75 88 45 00