Behandler.no - Norges største oversikt

Livsveileder, Livsveiledning - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse innen livsveiledning.
Arbeider som livsveileder.

Kommende aktiviteter
ILIANA akademiet
Tilbyr fagutdanning i Livsveiledning, basert på ILIANA modellen. ILIANA Livsveiledning er Livsveiledning i selvutviklingsprosesser.

ILIANA akademiet (fra 1983) er en skole innen livslæring og alternativ livsveiledning.
Fagutdannelsen i ILIANA-livsveiledning utdanner en veileder som forstår SELVutviklingsprosessen som klientene er i. SELVutviklingsutdannelsen er en viktig del av fagutdannelsen fordi den gir en dyp personlig tilnærming til filosofen og verktøyene.

Utdannelsen baserer seg på ILIANA modellen som er en holistisk, ressurs- og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på klientens premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert og krever en stor egeninnsats av studenten selv.

- SELVutviklingsutdannelsen består av 5 kurs
- Fagutdannelse i ILIANA-livsveiledning består av ytterligere 7 samlinger over ca. 2 år

SELVutviklingsutdannelsen - 3 helgekurs, et ukeskurs og et 3 1/2 dagers kurs.
Tilbys hver høst i Oslo – enkeltkurs tilbys dessuten flere steder i landet, samt i Sverige.
1) Energi og bevissthet
2) Relasjoner og frihet
3) Tanke og affirmasjoner
4) Helbredelse av det indre barnet
5) Kommunikasjon og lyd

Fagutdannelse i ILIANA-livsveiledning - 7 samlinger + en praksissamling
1) Livsveiledning, drøm og indre sanser
2) Trossystemer og observasjonsverktøy
3) NLP og løsningsorientert veiledning
4) Drømmereiser, regresjon og ukjent klient
5) Etisk grunnutdannelse; Etikk og klientbehandling
- Praksishelg
6) Visjon, eget livssyn og etablering
7) Ressurser, energiarbeid og eksamensfokus

Etter utdanning kan man kalle seg:
ILIANA livsveileder (e) eller ILIANA life coach (e)
(e) viser til gjennomført grunnutdannelse i Etikk og klientbehandling.


SELVutviklingskursene kan man ta mange steder i Norge med flere lærere.
Andre del av fagutdannelsen tilbys i Oslo med Inge Ås som hovedlærer.

All undervisning er godkjent som voksenopplæring og mange har fått godkjenning utdannelsene fra NAV som yrkesrettet attføring.

Daglig leder og gründer av ILIANA akademiet Inge Ås har undervist i SELVutvikling, personlig utvikling og jordnær spiritualitet siden 1983. Hun har utviklet ILIANA modellen og utdannelsene ved akademiet.
Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf.(+47) 957 22 133
Epost: kontor@iliana.no www: iliana.no
Kommende aktiviteter
Angelos Skolen
Tilbyr utdanning i healing og livsveiiledning

Angelosskolen er primært en utdanning, men også en prosess for vekst og glede.
Studentene vil tilegne seg Angeloslæren gjennom personlige erfaringer og erfaringer i samspill med andre angelosstudenter.

Angelosmetoden er i dag en 3 årig utdannelse. Etter disse 3 årene får man, om man fyller kravene for godkjenning, tittelen Angelosterapeut/Livsveileder.

En Angelosterapeut/Livsveileder mestrer Angelosmetodens healingteknikker,
The Angelic Touch (berørt av engler), samt er en terapeut, The Human Touch.
Disse titlene innebærer mestring av Angelosmetodens healing, terapi og coaching.

Angelosmetoden er en prosess der man lærer å akseptere hele selvet. Gjennom identifisering av positive og mindre positive livsmønstre, finner man veien til ens egen styrke og evne til omskaping av egne liv.

Skolen har har fire samlinger hvert år. Undervisningen er lagt til helger, fredag til søndag. Man binder seg til ett år av gangen.

Angelsskolen drives av Irene Engelsgjerd.

Bergen og Oslo.
Kontakt:
Irene Engelsgjerd
Den Ene
Marken 19
5017 BERGEN
Tlf.(+47)995 66 180
Epost: irene@angelosmetoden.no Facebook:: Angelos Skolen