Behandler.no - Norges største oversikt

Massasjeterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Massasjeterapi

Kommende aktiviteter
Normassasje AS
Tilbyr utdanning i Normassasje
Utdanning over 1 år, seks helger


Hver helg utgjør et trinn:
Trinn 1: Grunnkurs. Eleven lærer massasje grunnform, og kan etter endt Trinn 1 gi massasje til familie og venner.
Trinn 2: Gi og motta massasje. For å gi en god massasje, skal vi også vite hva det er å motta massasje. Deltagerene praktiserer selvmassasje, og gjør erfaringer med de psykiske paralleller.
Trinn3: Fra og med dette trinnet går vi igjennom kroppen del for del med fordypning og læring om kroppens enkelte deler, forskjellig massasjeteknikk og læring om psykiske paralleller. Trinn 3 handler om ben og grounding.
Trinn 4: Rygg og opparbeiding av referanser, lære av erfaring.
Trinn 5: Armer og profesjonalitet.
Trinn 6: Kroppens forside, møte med en framtid som massør.


Tema i utdannelsen:
– Kroppsmassasje, hender og håndgrep
– Berøringsteknikk for de enkelte kroppsdeler
– Energistrømmer og chakra
– Psykiske paralleller
– Kroppsanalyse
– Bruk av olje
– Trykkpunkter
– Klientsamtale
– Egenpleie, arbeidsfysiologi
– Etiske retningslinjer i arbeid
– Praktisk tilrettelegging

Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith. Massasjens grundighet og dyptgående virkning er inspirert av massasjen som praktiseres på Nordlys-Centret. Den er en videreføring av læresystemer fra bl.a. Bob Moore og Esalen Institute. Metoden bygger på den grunnleggende teorien om kroppen som et energisystem med det indiske chakrasystemet som basis. Kropp, følelser og tanker er energi som vibrerer på forskjellig nivå. Solveig Smith bebor og driver stedet Birgittatun i Tvedestrand. Hun er daglig leder i Normassasje As. Hun har tidligere startet og drevet Massasjesenteret, og Maya – senter for Helhet og Selvrealisering, begge i Stavanger. Solveig Smith er utdannet massasjelærer på Nordlys-Centret i Danmark i 1987, og har de siste 28 år studert og arbeidet med massasje og undervisning. Hun er godkjent healer i NHA og og Registrert Massør MNMF.


Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Tvedestrand

Oslo:
Oslo Vandrerhjem Haraldsheim,
Haraldsheimveien 4 (på Grefsen i Oslo)
0587 OSLO

Stavanger:
Sola Helsefarm
Stangelandsvegen 60
4050 SOLA

Trondheim:
Den Gode Fe
Søbstadveien 3
7088 HEIMDAL

Bergen:
Ametysten,
Chr. Michelsensgt.3
5012 BERGEN

Tvedestrand:
Birgittatun
Skjerkholtveien 104
4900 TVEDESTRAND
Kontakt:
Birgittatun
Skjerkholtveien 104
4900 TVEDESTRAND
Tlf.(+47) 37 16 42 40, 415 75 087
Epost: post@birgittatun.no www: normassasje.no
Axelsons Bodywork School

Tilbyr utdanning i Massasjeterapi.
Utdannelsen til Massasjeterapeut består av 4 perioder / delkurs.
Dette er en påbygning til utdannelsen diplomert massør.

Denne videreutdannelsen har flere fordypningsemner både praktisk og teoretisk. Utdannelsen er omfattene, og går nærmere inn på behandlingsformene Strain/Counterstrain, Revolving, nervesystemet, triggerpunkt, sykdomslære, idrettsmedisin og taping.

Utdannelsen består av 4 delkurs:

Strain/Counterstrain – 5 dager
Ved hjelp av denne behandlingen får man den reflektorisk spente muskelen til å slappe av og den aktuelle ryggvirvelen kan korrigere seg selv. Metoden brukes mest for ryggproblematikk, men også for nakke, skuldre, hofter og knær. Triggerpunkter: Myofasciale triggerpunkter er den vanligste årsaken til smerte utløst fra bevegelsesapparatet. Kurset gir en orientering om triggerpunktenes karakter og forekomst, hvordan man palperer og behandler dem.
To dager elevpraksis på skolen. 15 timer dokumentert ekstern praksis.

Nervesystemet (anatomi, funksjon, skader) og Triggerpunkt – 6 dager
Hvordan kroppen registrerer og bearbeider ytre og indre stimuli. Hvordan nervesystemet tilpasser seg til endret stimulering. Hvordan man setter i gang, kontrollerer og avslutter bevegelser. Gjennomgang av det autonome nervesystem, både den parasympatiske og sympatiske delen. Praktiske øvelser inngår som en del av kurset, og CNS funksjon og oppbygning illustreres gjennom sykehistorier. Gjennomgang av nervesystemets reparasjonsmekanismer.

Triggerpunkter er smertepunkter på spesifikke steder i all tverrtripet skjelettmuskulatur. Kurset tar for seg teori om triggerpunkter, praktisk arbeid med å finne punktene og mulige bakenforliggende årsaker. Presentasjon av ulike behandlingsmodeller med teknikker fra grunn- og fortsettelseskursene samt nye behandlingsmetoder.

Sykdomslære, idrettsmedisin, taping – 7 dager
Akuttbehandling på bløtdelsskader og rehabilitering. Forebygging av skader/plager fra muskel- og skjelettapparatet som har oppstått under idrett eller hverdagslig fysisk aktivitet. Innsikt i mekanismen bak muskel- og leddproblematikk forårsaket av skade, feilbelastninger eller overbelastninger.

Revolving og Bodyreading – 6 dager
En behandlingsform som har til hensikt å korrigere muskulær ubalanse. Revolving er utviklet i løpet av en tiårsperiode av Richard Thörn. Body Reading. Metoden lærer å analysere kroppsmønstre og spenninger ut fra en persons bevegelser og holdning. Man lære om de anatomisk grunnleggende kroppstypene.
En dag elevpraksis på skolen under veiledning.
15 timer dokumentert ekstern praksis.


Skolen tilbyr:

UTDANNING: Ansiktmassasje (Naturlig Facelift), Emosjonell muskelanatomi, Fotsoneterapi/ Soneterapi/Refleksologi, Healingmassasje, Hundemassasje, Klassisk massasje, Kopping, Kost og ernæring (Mat som medisin), Lymfemassasje, Massasjeterapi, Rosenbevegelser (Easy Movements), Rosenmetoden, VEKS-fag, Yogalærer, Øreakupunktur.

KURS: Fotsoneterapi/Soneterapi (til husbruk), Healingmassasje, Hundemassasje, Kopping, Kost, ernæring, mat (Mat som medisin), Lymfemassasje, Massasje til husbruk, Mindfulness i hverdagen, Rosenbevegelser (Easy Movements), Rosenmetoden (Introduksjonskurs).

Kontakt:
Axelsons Bodywork School
Akersgata 28 (inng. Karl Johansgate 23B)
0158 OSLO
Tlf.(+47) 23 10 36 20
Epost: info@axelsons.no www: axelsons.no
IFH - Institutt for Helhetsmedisin
Tilbyr utdanning i Massasjeterapi, Klassisk massasje
2-årig deltidsstudium – offentlig godkjent fagskoleutdanning.

Studiet gir 60 studiepoeng og kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.

IFH tilbyr en omfattende utdanninger i massasjeterapi.
Utdanning innrettet i forhold til utviklingen i faget, etterspørselen i markedet og kravene i samfunnet. Små klasser, høyt kvalifiserte lærere.
Man lærer alt man trenger for å praktisere som massasjeterapeut og å få medlemskap hos Norges Massasjeforbund..

Studiet består av fagene:
Bevegelsesapparatets anatomi, organanatomi, fysiologi og sykdomslære, klassisk massasje, triggerpunktbehandling, muskeltøyning, klinisk massasjeterapi og idrettsmassasje med skadebehandling/forebygging og treningsveiledning.
Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF).

Målgruppe
Mennesker som har et ønske om å få en solid utdanning innen klassisk massasje og massasjeterapeutiske behandlingsmetoder.

Etterspørselen etter godkjente massører har økt. Smerter og spenninger i muskler er et økende helseproblem og massasje er en behandlingsmetode mot disse plagene.


Skolen tilbyr også utdanning/kurs i:
Fagskoleutdanning i soneterapi, Grunnmedisinske fag; Anatomi/fysiologi og sykdomslære, Muskulær soneterapi, TKM soneterapi, Øreakupunktur, Otosan Ørelysbehandling, Førstehjelpskurs, Oppstart enkeltpersonforetak
Nye klasser starter hver høst i Oslo og Bergen.


Undervisning i Bergen
Akinon Senter
Sverresgt. 33
5010 BERGEN

Undervisning og Hovedkontor Oslo:
IFH - Institutt for Helhetsmedisin AS
Lovisenberggt. 11
0456 OSLO
Kontakt:
IFH - Institutt for Helhetsmedisin AS
Lovisenberggt. 11
0456 OSLO
Tlf.(+47) 37 16 42 40, 415 75 087
Epost: ifh@ifh.no www: ifh.no