Massasjeterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Massasjeterapi


A-Å
Axelsons Bodywork School
Normassasje AS
IFH - Institutt for Helhetsmedisin


Etter postnummer:


Normassasje AS
Tilbyr utdanning i Normassasje
Utdanning over 1 år, seks helger


Hver helg utgjør et trinn:
Trinn 1: Grunnkurs. Eleven lærer massasje grunnform, og kan etter endt Trinn 1 gi massasje til familie og venner. Dette trinnet kan tas separat.
Trinn 2: Gi og motta massasje. For å gi en god massasje, skal vi også vite hva det er å motta massasje. Deltagerene praktiserer selvmassasje, og gjør erfaringer med de psykiske paralleller.
Trinn3: Fra og med dette trinnet går vi igjennom kroppen del for del med fordypning og læring om kroppens enkelte deler, forskjellig massasjeteknikk og læring om psykiske paralleller. Trinn 3 handler om ben og grounding.
Trinn 4: Rygg og opparbeiding av referanser, lære av erfaring.
Trinn 5: Armer og profesjonalitet.
Trinn 6: Kroppens forside, møte med en framtid som massør.Tema i utdannelsen:
– Kroppsmassasje, hender og håndgrep
– Berøringsteknikk for de enkelte kroppsdeler
– Energistrømmer og chakra
– Psykiske paralleller
– Kroppsanalyse
– Bruk av olje
– Trykkpunkter
– Klientsamtale
– Egenpleie, arbeidsfysiologi
– Etiske retningslinjer i arbeid
– Praktisk tilrettelegging

Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith. Massasjens grundighet og dyptgående virkning er inspirert av massasjen som praktiseres på Nordlys-Centret. Den er en videreføring av læresystemer fra bl.a. Bob Moore og Esalen Institute. Metoden bygger på den grunnleggende teorien om kroppen som et energisystem med det indiske chakrasystemet som basis. Kropp, følelser og tanker er energi som vibrerer på forskjellig nivå. Solveig Smith bebor og driver stedet Birgittatun i Tvedestrand. Hun er daglig leder i Normassasje As. Hun har tidligere startet og drevet Massasjesenteret, og Maya – senter for Helhet og Selvrealisering, begge i Stavanger. Solveig Smith er utdannet massasjelærer på Nordlys-Centret i Danmark i 1987, og har de siste 28 år studert og arbeidet med massasje og undervisning. Hun er godkjent healer i NHA.


Oslo, Stavanger, Trondheim og Tvedestrand

Oslo
Unity senteret
Møllergata 23
0179 OSLO

Stavanger
Sola Helsefarm,
Stangelandsvegen 60
4050 SOLA

Trondheim:
Den Gode Fe
Søbstadveien 3
Heimdal


Tvedestrand:
Birgittatun
Skjerkholtveien 104,
4900 TVEDESTRAND
tlf. 37 16 42 40, 415 75 087


Axelsons Bodywork School
Tilbyr utdanning i Massasjeterapi.

Diplomert Massasjeterapeut
Avansert kurs i fire perioder á 5-8 dager

Forkunnskap: Diplomert massør fra skole godkjent av Norsk Bransjeråd for Massasje.
I tillegg anbefales grunnmedisinske kunnskaper.

Strain/Counterstrain
8 dager
Ved hjelp av denne behandlingen får man den reflektorisk spente muskelen til å slappe av og den aktuelle ryggvirvelen kan korrigere seg selv. Metoden brukes mest for ryggproblematikk, men den er like effektiv og bra for nakke, skuldre, hofter og knær. Elevpraksis.

Revolving, Bodyreading
6 dager
Revolving er en dyptgående behandlingsform som har til hensikt å korrigere muskulær ubalanse og det bidrar blant annet til å frigjøre respirasjonen.
BodyReading er en metode som lærer deg å analysere kroppsmønstre og spenninger ut fra en persons bevegelser og holdning. Anatomisk grunnleggende kroppstyper. Elevpraksis.

Nervesystemet
5 dager
Et fordypningskurs tilrettelagt av Encafalon Medisinske Høyskole hvor du får lære hvordan kroppen registrerer og bearbeider ytre og indre stimuli. Hvordan tilpasser nervesystemet seg til endret stimulering? Grundig gjennomgang av igangsetting, kontroll og avslutning av bevegelser. Autonome nervesystemet med den parasympatiske og sympatiske delen. Praktiske øvelser, CNS funksjon og oppbygning illustreres gjennom sykehistorier. Gjennomgang av nervesystemets reparasjonsmekanismer.

Sykdomslære, idrettsmedisin, taping
7 dager
Akuttbehandling i bløtdelsskader og rehabilitering. Forebygging av skader/plager fra muskel- og skjelettapparatet som har oppstått under idrett eller hverdagslig fysisk aktivitet. Stor fokus på en dypere innsikt i mekanismen bak muskel- og leddproblematikk forårsaket av skade, feilbelastninger og overbelastninger.


Skolen tilbyr utdanning i:
Akupressur, Energimassasje, KAT-kurs (Kognitiv adferdsterapi), Laserterapi, Massasje i barnehage/skole, Mikromassasje, Personlig Trener, Yogamassasje, Soneterapi, Friskvernskonsulent, Hundemassasje, Klassisk massasje, Kopping, Massasjeterapeut, Refleksologi, Rosenbevegelser, Rosenmetoden, samt videreutdannelse og egne kurs for medlemmer av Axelsons Club.


Kontakt:
Axelsons Bodywork School
Akersgt. 28
0158 OSLO
tlf. 23 10 36 20


IFH - Institutt for Helhetsmedisin
Tilbyr utdanning i massasjeterapi
2-årig deltidsstudium – offentlig godkjent fagskoleutdanning

IFH tilbyr en omfattende utdanninger i massasjeterapi.
– Vi bestreber oss på å innrette utdanningen i forhold til utviklingen i faget, etterspørselen i markedet og kravene i samfunnet. Med små klasser og høyt kvalifiserte lærere legger vi til rette for å utdanne dyktige massasjeterapeuter. Man lærer alt man trenger for å praktisere som massasjeterapeut og å få medlemskap hos Norges Massasjeforbund.

Studiet er en offentlig godkjent fagskoleutdanning som gir en trygg ramme rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere.
Studiet kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.

Studiet består av fagene
Bevegelsesapparatets anatomi, organanatomi, fysiologi og sykdomslære, klassisk massasje, triggerpunktbehandling, muskeltøyning, klinisk massasjeterapi og idrettsmassasje med skadebehandling/forebygging og treningsveiledning.
Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF).

Målgruppe
Mennesker som har et ønske om å få en seriøs og solid utdanning innen klassisk massasje og massasjeterapeutiske behandlingsmetoder. Klassisk massasje blir stadig mer utbredt som behandlingsform og behovet for kvalifisert kompetanse i forebygging og behandling er stort og jobbmulighetene er mange og varierte.

Etterspørselen etter godkjente massører har økt kraftig de siste årene. Smerter og spenninger i muskler er et økende helseproblem og massasje er en av de viktigste behandlingsmetodene mot disse plagene.

Skolen tilbyr også utdanning/kurs i:
Fagskoleutdanning i soneterapi, Grunnmedisinske fag; Anatomi/fysiologi og sykdomslære, Muskulær soneterapi, TKM soneterapi, Øreakupunktur, Otosan Ørelysbehandling, Førstehjelpskurs, Oppstart enkeltpersonforetak
Nye klasser starter hver høst i Oslo og Bergen.


Undervisning i Bergen
Akinon Senter
Sverresgt. 33
5010 BERGEN

Undervisning og Hovedkontor Oslo:
IFH - Institutt for Helhetsmedisin AS
Lovisenberggt. 11
0456 OSLO
tlf. 22 04 67 00
Sist oppdatert: 16-09-14

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen