Til forsiden alternativ.no

Organisasjonskonstellasjoner - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Organisasjonskonstellasjoner


Institutt for Traumearbeid as
tilbyr Utdanning i Organisasjonskonstellasjoner

5 moduler over 3 dager.
Maks 12 deltagere.

Hellinger Instiuttet i Norge samarbeider med flere Europeiske Instiutt innen
Systemiske konstellasjoner.


Hva er Systemiske Organisasjonskonstellasjoner
Hellinger Instituttet i Norge (HIN) har deltatt i nyvinnende utvikling av en tilnærming kalt Systemiske Organisasjonskonstellasjoner. Systemiske organisasjonskonstellasjoner oppmuntrer folk til å se på organisasjoner som et komplekst system av forhold. Dette gjør de i stand til å fokusere på helheten istedenfor delene. På denne måten kan de sikre at løsningen ikke bare skifte problem, men styrker hele systemet.

Til sammenligning med konvensjonelle verktøy og teknikker, som ofte fokuserer på spesifikke deler, gjør Systemiske Organisasjonskonstellasjoner folk i stand til å se og føle den innbyrdes tilknytning av alle nøkkel elementer – de som påvirker tema i sin sammenheng. Slike element inkluderer den menneskelige faktor slik som team medlemmer, aksjonærer, kunder, leverandører og til og med regjering eller samfunnet. Og de kan også være objekter eller abstrakte konsepter slik som historiske hendelser, penger, miljøet, fremtidige mål, planer, prosesser eller ”markedet”.

Hvilke områder kan tjene systemisk organisasjonsutvikling?

Systemiske Organisasjons Konstellasjoner blir brukt av strategi utviklere, ledere, policy makers, designere og endre profesjonelle innen:

* Forretnings og organisasjons utvikling
* Endringsledelse og ved konsulent oppdrag
* Konfliktløsning og mediation
* Organisatorisk restrukturering og sammenslåing
* Rekruttering og rille definering
* Markedsplaner og markedsførings spørsmål
* System design
* Investerings beslutninger

Nåværende og tidligere brukere av Systemiske Organisasjonskonstellasjoner kommer fra privat og offentlig sektor, og frivillige organisasjoner, og inkluderer: Private små og store firma, eiendoms utviklere, data utvikling, sykehus, skoler

Hellinger Instituttet i Norge tilbyr også utdanning i Familiekonstellasjoner.


Institutt for Traumearbeid as
Zahlkasserer Schafts pl 1, Scahfteløkken
0267 OSLO
Tlf. 916 67 211

Sist oppdatert: 15-01-15

copyright 1997-2012 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.