Behandler.no - Norges største oversikt

Regresjonsterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Regresjonsterapi

A-Å

Etter postnummer:

Roger Woolger International, UK
Tilbyr Utdanning: Deep Memory Process Practitioner (DMP) - Regresjonsterapi
Består av 4 moduler à 5 dager.

Selvutviklende utdanningskurs i Deep Memory Process DMP i Oslo med Juanita Puddifoot, en internasjonal regresjonsterapeut og lærer.

Utdanningen passer for dem som ønsker å praktisere som regresjonsterapeut i DMP metoden, eller ønsker å lære seg teknikker som man kan integrere med sine eksisterende metoder -
alternative terapeuter, psykoterapeuter og healere.

Kurset passer også hvis man ønsker dyp selvutvikling, øke sin bevissthet, og få dype innsikter og hele sine sjelesår.

DMP teknikken er unik, og skiller seg fra andre regresjonsmetoder på den måten at den involverer kroppen i regresjonsterapien. På den måten får man tilgang til flere glemte minner og kan oppleve dyp healing og forståelse for deg selv og sitt liv. Det er en praktisk terapeutisk prosess for å løse temaer, traumer og utfordringer mennesker har.


Utdanningen i DMP består av 4 moduler à 5 dager:

MODUL 1
Running the Story with Core Emotional Release

MODUL 2
Working with Spirit and Death Transition in the afterlife (Bardos)

MODUL 3
Physical Body Release including Healing the Energy or Subtle Body

MODUL 4
Working with complex Residues of Trauma and Abuse: Dissociation and the Body


DPM - Deep Memory Process Practitioner
Roger Woolger PhD var en pionér i regresjonsterapien og utviklet Deep Memory Process  - DMP. Terapeuter og healere fra hele verden har tatt utdannelsen gjennom 30 år. I tillegg til avanserte regresjonsmetoder, inneholder den også en psyko/spirituell forståelse av den menneskelige psyke, hvordan trauma påvirker psyken og hvordan finne løsninger på utfordringer som har vedvart i lang tid. Det er mer enn bare en teknikk, DMP adresserer sjelesår i dette livet, tilbake til tidligere liv og integrerer tapte deler av sjelen som har splittet av i et traume. DMP har endret livet til tusenvis av mennesker og endret måten mange utfører terapi og healing på med sine klienter. DMP transformerer kropp, sjel og følelser samtidig.


Kursadresse: Unity, Oslo sentrum
Kursarrangør: Roger Woolger International, UK


Kontakt
Kontaktperson: Eva Foss
Storengveien 64
1570  DILLING

Telefon: 926 66 300
E-post: fosseva@yahoo.no Internett: regresjonsterapi-dmp.no


Ny-Innsikt

tilbyr utdanning i Regresjonsterapi

Utdanningen er modulbasert og består av 200 undervisningstimer, 20 timer individuell veiledning, 20 timer individuell regresjonsterapi, kollokvier, praksis og egenstudium.
Etter hver modul leveres en skriftlig oppgave knyttet til bearbeidet stoff.

Studentene har kollokvier mellom modulene og øver på hverandre.
I tillegg må alle gjennomføre 3 regresjonsprosesser på eksterne klienter mellom hver modul.
Disse blir innlevert som skriftlige refleksjonsnotat til hver prosess.
Alle prosessene studentene gjør mellom modulene, gjennomgås individuelt og i fellesskap.

Det legges stor vekt på en dialogpreget undervisning og en personlig vekst knyttet til læringsstoffet. Studentene øver hele veien på hverandre og jobber i grupper på 3, klient, observatør og terapeut.

Modul 1:
Hypnoterapi
• Stemmebruk, lyttenivåer, klientsamtaler.
• Gjennomgang av ulike avspenningsteknikker
• Gjennomgang av ulike skript.
• Demonstrasjon og utprøving av ulike avspenningsmetoder og skript.
• Arbeid med arketyper og mytiske bildert.
• Samarbeide mellom dagsbevissthet og mytiskbevissthet og underbevissthet.

Modul 2:
Videreføring av hynpnoterapi introduksjon av regresjonsterapi
• Gjennomgang av teori og introduksjon av bøkene til Michael Newton, Roger Wolger, Hans Ten Dam og Andy Tomlinson.
• Demonstrasjon og øvelse av å bruke ulike skript.
• Fokus på stemmebruk, lyttenivåer og møte med klientene.
• Hva er god terapeutisk adferd og praksis?
• Øvelser i å føre hverandre inn til dyp avspenning og hypnose/transe.
• Gjennomgang av ideomotorisk programmering, fordypninger, læringsstrategier, dybdemåling.
• Øvelse i å legge inn positive affirmasjoner og føre klienten tilbake til her og nå.

Modul 3:
Regresjons til tidligere liv
• Gjennomgang av ulike skript som broer til minner i tidligere liv.
• Rense energifelt og fjerne fremmede energier.
• Gå inn i et tidligere liv og ta tilbake sjels-fragment som gjennom traumatiske hendelser er blitt stående fast og splittet av fra hoved-energien..
• Føre en klient inn i et tidligere liv og utforske livet.
• Håndtere dødsøyeblikket, samle livsenergien, rense og balansere den.

Modul 4:
Fordypning av regresjon til tidligere liv
• Oppdager vendepunkt, tap av livskraft, hente tilbake livsenergi.
• Øve på å samtale med klienten for å få et overblikk av livet de er inne i.
• Gå gjennom dødsøyeblikket, gjennomføre healing og energitransformasjon.
• Samtale, reflektere over opplevelsene på sjelens nivå og spirituelt nivå.
• Energiutveksling og healing av relasjonene fra livet som bearbeides.
• Hente inn kraftdyr, ressurser og transformere traumene gjennom å skape en nye celleminner. Hente frem egne ressurser, healing og omprogrammering.

Modul 5:
Videreføring og fordypning av arbeidet, flere broer og teknikker
• Bruk av kropps-skanning som bro til tidligere liv.
• Kroppsterapi, bruk av bevegelser, psykodrama og energibalansering.
• Fordypning av arbeidet med katarsis og unnvikelser ved traumer.
• Bruk av beskyttende hjelpemidler ved traumatiske hendelser og ved vanskeligheter i å gå inn i opplevelsene.
• Videreføring av teknikkene i regresjoner til tidligere liv og forløsning av traumer, samtale med vårt vår høyeste bevissthet.

Modul 6:
Regresjoner til dette livet, helbrede det indre barnet, rense organene og ny fødsel
• Regresjoner til dette livet og transformasjoner av opplevelser knyttet til kroppsminner og kroppssmerter, ny fødsel og velkommen til dette livet.
• Rengjøring av kroppen med ulike verktøy som velges ut i samtale med underbevisstheten.
• Ny fødsel, velkommen til livet.
• Repetisjon av alle moduler og fordypning.
• Markedsføring, yrkesetikk og gjennomgang av hvilke situasjoner regresjonsterapi ikke skal brukes.

Litteratur:
Andy Tomlinson, Michael Newton, Brian Weiss, Roger Wolger og Hans Ten Dam.
Kompendium og arbeidstekster: Gudrun Sanden.

Sluttkvalifisering:
2 teoretiske besvarelser: hypnoterapi og regresjonsterapi
2 opptak fra hypnoterapi. 2 opptak fra regresjonsterapi.
Gjennomføring og dokumentering av 5 fullstendige behandlinger av 5 klienter i hypnoterapi.
Samt 5 fullstendige behandlinger av 5 klienter i regresjonsterapi.
Dvs. behandlingene gjentas etter behov, til positivt resultat er oppnådd, minst 3 behandlinger.

Daglig leder, skoleleder og hovedlærer: Gudrun Sanden, RegresjonsterapeutKontakt
NY-Innsikt
Gudrun Sanden
Drammensveien 300
3420 LIERSKOGEN
Mob. 988 56 013
E-post: gudrun@veiledercoach.com Internett: www.veiledercoach.no