Behandler.no - Norges største oversikt

Regresjonsterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Regresjonsterapi

A-Å

Etter postnummer:

Kommende aktiviteter
Ny-Innsikt
Utdanning i hypno- og regresjonsterapi
Grunnutdanning i hypnoterapi og påbygning med regresjons-terapi.

- Nå er det mulig å ta utdanning til hypno- og regresjonsterapeut ved Ny – Innsikt. Vi starter opp et nytt program som består av grunnutdanning i hypnoterapi og påbygning med regresjons-terapi.Hypnoterapi

40 timer undervisning, selvstudium, kollokvier, praksis, veiledning og egenterapi.

Innhold:
• Hypnoterapiens muligheter og bruksområder.
• Arketypene, vår mytiske bevissthet, konstruktivt samarbeid mellom den dagligbevissthet og underbevissthet.
• Psykologi, bilder, drømmer og symboler.
• Metoden er effektiv for endring av uønskete handlingsmønster, stress, mindreverdighets-følelse, frykter og fobier.


Regresjonsterapi
160 timer undervisning, selvstudium, kollokvier, praksis, veiledning og egenterapi.

Innhold:
• Regresjon til dette og tidligere liv.
• Energibalansering, rensing av energifelt.
• Endring av gamle mønster.
• Klipping av bånd til krevende situasjoner og relasjoner.
• Tilbake henting av mistet sjels energi.
• Harmonisering og endring av traumatiske hendelser i dette og tidligere liv.
• Endring av celleminner, nyskapning på kausalplan, integrering og fremblikk.

Krever bestått utdanning i hypnoterapi.
Nærmere informasjon på nettsiden: regresjonsterapeut.no

Daglig leder, skoleleder og hovedlærer: Gudrun Sanden, Regresjonsterapeut


Kontakt
NY-Innsikt
Gudrun Sanden
Drammensveien 300
3420 LIERSKOGEN
Mob. 988 56 013
E-post: gudrun@veiledercoach.com Internett: www.regresjosnterapeut.no