Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Les mer om homeopat og soneterapeut Hilde Fløtten

Regresjonsterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Regresjonsterapi

A-Å

Etter postnummer:

Kommende aktiviteter
Ny-Innsikt
tilbyr utdanning i Regresjonsterapi

Utdanningen består av i alt 6 moduler av 4 dager.
En modul består av ca 32-34 arbeidstimer.
I alt får studentene 200 undervisingstimer.
Mellom hver modul er det påkrevet med minst en individuell regresjonsterapiprosess, (eller annen terapi i noen få tilfeller).

Studentene har kollokvier mellom modulene og øver på hverandre.
I tillegg må alle gjennomføre 5 regresjonsprosesser på eksterne klienter mellom hver modul.
Dette blir beskrevet og innlevert som et skriftlig refleksjonsnotat til hver prosess og en klientrapport.
Alle prosessene studentene gjør mellom modulene, gjennomgås individuelt og i fellesskap for å lære av utfordringene og opplevelsene studentene og klientene har hatt underveis.

Det legges stor vekt på en dialogpreget undervisning og en personlig vekst knyttet til lærestoff og teknikker. Studentene øver hele veien på hverandre og jobber i grupper på 3 personer. Oppgavene er å innen for alle teknikker øve seg i rollene som klient, terapeut og observatør.
 Innholdet i prosessene under studiet er reelle og gir derfor en optimal personlig vekst og utvikling.

Modul 1:
• Hypnoterapi.
• Stemmebruk, lyttenivåer, klientsamtaler.
• Gjennomgang av ulike avspenningsteknikker
• Gjennomgang av ulike skript.
• Demonstrasjon og utprøving av ulike avspenningsmetoder og skript.

Modul 2:
• Gjennomgang av teori og introduksjon av bøkene til Michael Newton og Andy Tomlinson.
• Demonstrasjon og øvelse av å bruke ulike skript.
• Fokus på stemmebruk, lyttenivåer og møte med klientene.
• Hva er god terapeutisk adferd og praksis?
• Øvelser i å føre hverandre inn til dyp avspenning og hypnose/transe.
• Gjennomgang av ideomotorisk programmering, fordypninger, læringsstrategier, dybdemåling.
• Øvelse i å legge inn positive affirmasjoner og føre klienten tilbake til her og nå.

Modul 3:
• Gjennomgang av ulike skript som broer til minner i tidligere liv.
• Rense energifeltet før regresjonen.
• Gå inn i et tidligere liv og ta tilbake sjelselement som gjennom traumatiske hendelser er blitt stående fast og splittet av fra hovedenergien.
• Føre en klient inn i et tidligere liv, utforske livet ved spørsmål.
• Håndtere dødsøyeblikket, ved å samle alle livsenergi, trygge klienten med mer.

Modul 4:
• Se etter vendepunkt, tap av livskraft og unnvikelser
• Øve på å samtale med klienten og få et overblikk av livet de er inne i.
• Gå gjennom dødsøyeblikket og opp i healing-tempel.
• Samtale, reflektere over opplevelsene med spirituell veileder.
• Invitere personer fra livet de har sett til en samtale i sjeleverdenen.
• Hente inn kraftdyr og ressurs og transformere traumene gjennom å skape en ny utgang, samtale med veilede, healing og omprogrammering.

Modul 5:
• Bruk av kropps-skanning som bro til tidligere liv.
• Kroppsterapi, bruk av bevegelser, og psykodrama for å fjerne kniver, rep, sette tilbake kroppsdeler osv.
• Fordypning av arbeidet med katarsis og unnvikelser ved traumer.
• Bruk av beskyttende hjelpemidler ved traumatiske hendelser og ved vanskeligheter i å gå inn i opplevelsene. For eksempel: bruke et skjold, pleksiglass, en vegg med et lite hull, usynlighetskappe….osv.
• Videreføring av teknikkene i regresjoner til tidligere liv og forløsning av traumer, samtale med spirituellveileder med mer.

Modul 6:
• Regresjoner til dette livet og transformasjoner av opplevelser knyttet til kroppsminner og kroppssmerter.
• Rengjøring av kroppen med ulike verktøy som velges ut i samtale med underbevisstheten.
• Repetisjon av alle moduler og fordypning.
• Markedsføring, yrkesetikk og gjennomgang av hvilke situasjoner regresjonsterapi ikke skal brukes.

Litteratur:
Andy Tomlinson: “Healing the eternal Soul” og “Exploring the eternal soul.” 
Michael Newton: ”Sjelereiser” og ”Livet mellom livet.”
Brian Weiss: ”Mange liv mange mestere.”  

Kontakt
NY-Innsikt
Gudrun Sanden
Drammensveien 300
3420 LIERSKOGEN
Mob. 988 56 013
E-post: gudrun@veiledercoach.com Internett: veiledercoach.com


Kommende aktiviteter
Hypnoseakademiet
tilbyr kurs og utdanning i regresjon
- alt fra grunnutdanning til spesialiserte fordypningskurs

Masterkurs i Regresjon - (M1)
Kurs over tre dager

Forkunnskaper: Grunnutdanning i hypnose, enten fra Hypnoseakademiet eller annen tilsvarende bakgrunn.

Hensikten med regresjonsterapi er å kaste nytt lys over livet her og nå. Det kan gi svar på hvorfor ting er som de er, og den innsikt man får i regresjonen kan løse opp blokkeringer dannet i fortiden. Ved å huske og utfordre drama fra tidligere i livet, eller tidligere liv, kan man blant annet få hjelp til å stimulere til øket selverkjennelse/selvkunnskap, avdekke den karmiske årsaken til sykdommer, og endre/korrigere dette, eliminere smerte, bekymring, panikkangst, og fobiske tilstander mv.

Kurset er hovedsakelig beregnet på terapeuter som driver praksis, og som vil tilby enda flere og bedre verktøy. Vi bruker en kombinasjon av presentasjoner, diskusjoner, demonstrasjoner og ikke minst, praktiske øvinger. Man lærer en systematisk metode for regresjon. Dette betyr at behandlingen kan gjennomføres på en strukturert måte, og ikke tilfeldig. Kurset lærer en rekke metoder for å hente frem og gå til tidligere liv, samt ulike måter å behandle eksisterende problemer på.

Naturlige påbygginger etter M1 Regresjon, er Spesialkursene Avansert Regresjon med Steve Burgess, og Soul Connection Hypnotherapy med Michelle Hardwick. Avansert Regresjon går over tre dager, mens Soul Connection Hypnotherapy går over fire. Med en grunnutdanning i hypnoterapi i bunn, etterfulgt av disse kursene, har du et solid fundament som regresjonsterapeut. M1 Regresjon er imidlertid godt nok i seg selv, for å hjelpe klienter med å fjerne blokkeringer fra dette, og tidligere, liv.
   
Utdanning og kurs i Oslo, Bergen og Trondheim.


Kontor:
Torgallmenningen 7
5014 BERGEN
Tlf. 91 20 3000


Kommende aktiviteter
Hjerteakademiet
tilbyr kurs/utdanning i Regresjonsterapi
Kurs over tre dager

Dette er et kurs hvor man lærer å reise tilbake til tidligere liv. Kurset er hovedsakelig beregnet på terapeuter, men kan også være av interesse for dem som vil vite mer om tidligere liv.

Kursholder: Steve Burgess fra England og har ca 14 000,- pasienttimer bak seg. Han er også forfatter av boken: "Famous Past lives". Kurset går på lettfattelig engelsk.

Regresjon Advance
Dette er et videregående kurs i Regresjon for dem som ønsker å videreutvikle seg og få dypere forståelse innen Regresjon.
Målet med dette kurset er regresjonsteknikker, men også sette fokus på en av de viktigste områdene omkring regresjonsterapi – det genetiske/arvede aspektet omkring traumer.


Kontakt:
Hjerteakademiet
Rachel Wilmann
Sluppenveien 5 A
7037 TRONDHEIM

Tlf. 913 66 999