Behandler.no - Norges største oversikt

Regresjonsterapi - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Regresjonsterapi

A-Å

Etter postnummer:

Roger Woolger International, UK
Tilbyr Utdanning: Deep Memory Process Practitioner (DMP) - Regresjonsterapi
Består av 4 moduler à 5 dager.

Selvutviklende utdanningskurs i Deep Memory Process DMP i Oslo med Juanita Puddifoot, en internasjonal regresjonsterapeut og lærer.

Utdanningen passer for dem som ønsker å praktisere som regresjonsterapeut i DMP metoden, eller ønsker å lære seg teknikker som man kan integrere med sine eksisterende metoder -
alternative terapeuter, psykoterapeuter og healere.

Kurset passer også hvis man ønsker dyp selvutvikling, øke sin bevissthet, og få dype innsikter og hele sine sjelesår.

DMP teknikken er unik, og skiller seg fra andre regresjonsmetoder på den måten at den involverer kroppen i regresjonsterapien. På den måten får man tilgang til flere glemte minner og kan oppleve dyp healing og forståelse for deg selv og sitt liv. Det er en praktisk terapeutisk prosess for å løse temaer, traumer og utfordringer mennesker har.


Utdanningen i DMP består av 4 moduler à 5 dager:

MODUL 1
Running the Story with Core Emotional Release

MODUL 2
Working with Spirit and Death Transition in the afterlife (Bardos)

MODUL 3
Physical Body Release including Healing the Energy or Subtle Body

MODUL 4
Working with complex Residues of Trauma and Abuse: Dissociation and the Body


DPM - Deep Memory Process Practitioner
Roger Woolger PhD var en pionér i regresjonsterapien og utviklet Deep Memory Process  - DMP. Terapeuter og healere fra hele verden har tatt utdannelsen gjennom 30 år. I tillegg til avanserte regresjonsmetoder, inneholder den også en psyko/spirituell forståelse av den menneskelige psyke, hvordan trauma påvirker psyken og hvordan finne løsninger på utfordringer som har vedvart i lang tid. Det er mer enn bare en teknikk, DMP adresserer sjelesår i dette livet, tilbake til tidligere liv og integrerer tapte deler av sjelen som har splittet av i et traume. DMP har endret livet til tusenvis av mennesker og endret måten mange utfører terapi og healing på med sine klienter. DMP transformerer kropp, sjel og følelser samtidig.


Kursadresse: Unity, Oslo sentrum
Kursarrangør: Roger Woolger International, UK


Kontakt
Kontaktperson: Eva Foss
Storengveien 64
1570  DILLING

Telefon: 926 66 300
E-post: fosseva@yahoo.no Internett: regresjonsterapi-dmp.no


Ny-Innsikt
tilbyr utdanning i Regresjonsterapi

Utdanningen består av i alt 6 moduler av 4 dager.
En modul består av ca 32-34 arbeidstimer.
I alt får studentene 200 undervisingstimer.
Mellom hver modul er det påkrevet med minst en individuell regresjonsterapiprosess, (eller annen terapi i noen få tilfeller).

Studentene har kollokvier mellom modulene og øver på hverandre.
I tillegg må alle gjennomføre 5 regresjonsprosesser på eksterne klienter mellom hver modul.
Dette blir beskrevet og innlevert som et skriftlig refleksjonsnotat til hver prosess og en klientrapport.
Alle prosessene studentene gjør mellom modulene, gjennomgås individuelt og i fellesskap for å lære av utfordringene og opplevelsene studentene og klientene har hatt underveis.

Det legges stor vekt på en dialogpreget undervisning og en personlig vekst knyttet til lærestoff og teknikker. Studentene øver hele veien på hverandre og jobber i grupper på 3 personer. Oppgavene er å innen for alle teknikker øve seg i rollene som klient, terapeut og observatør.
 Innholdet i prosessene under studiet er reelle og gir derfor en optimal personlig vekst og utvikling.

Modul 1:
• Hypnoterapi.
• Stemmebruk, lyttenivåer, klientsamtaler.
• Gjennomgang av ulike avspenningsteknikker
• Gjennomgang av ulike skript.
• Demonstrasjon og utprøving av ulike avspenningsmetoder og skript.

Modul 2:
• Gjennomgang av teori og introduksjon av bøkene til Michael Newton og Andy Tomlinson.
• Demonstrasjon og øvelse av å bruke ulike skript.
• Fokus på stemmebruk, lyttenivåer og møte med klientene.
• Hva er god terapeutisk adferd og praksis?
• Øvelser i å føre hverandre inn til dyp avspenning og hypnose/transe.
• Gjennomgang av ideomotorisk programmering, fordypninger, læringsstrategier, dybdemåling.
• Øvelse i å legge inn positive affirmasjoner og føre klienten tilbake til her og nå.

Modul 3:
• Gjennomgang av ulike skript som broer til minner i tidligere liv.
• Rense energifeltet før regresjonen.
• Gå inn i et tidligere liv og ta tilbake sjelselement som gjennom traumatiske hendelser er blitt stående fast og splittet av fra hovedenergien.
• Føre en klient inn i et tidligere liv, utforske livet ved spørsmål.
• Håndtere dødsøyeblikket, ved å samle alle livsenergi, trygge klienten med mer.

Modul 4:
• Se etter vendepunkt, tap av livskraft og unnvikelser
• Øve på å samtale med klienten og få et overblikk av livet de er inne i.
• Gå gjennom dødsøyeblikket og opp i healing-tempel.
• Samtale, reflektere over opplevelsene med spirituell veileder.
• Invitere personer fra livet de har sett til en samtale i sjeleverdenen.
• Hente inn kraftdyr og ressurs og transformere traumene gjennom å skape en ny utgang, samtale med veilede, healing og omprogrammering.

Modul 5:
• Bruk av kropps-skanning som bro til tidligere liv.
• Kroppsterapi, bruk av bevegelser, og psykodrama for å fjerne kniver, rep, sette tilbake kroppsdeler osv.
• Fordypning av arbeidet med katarsis og unnvikelser ved traumer.
• Bruk av beskyttende hjelpemidler ved traumatiske hendelser og ved vanskeligheter i å gå inn i opplevelsene. For eksempel: bruke et skjold, pleksiglass, en vegg med et lite hull, usynlighetskappe….osv.
• Videreføring av teknikkene i regresjoner til tidligere liv og forløsning av traumer, samtale med spirituellveileder med mer.

Modul 6:
• Regresjoner til dette livet og transformasjoner av opplevelser knyttet til kroppsminner og kroppssmerter.
• Rengjøring av kroppen med ulike verktøy som velges ut i samtale med underbevisstheten.
• Repetisjon av alle moduler og fordypning.
• Markedsføring, yrkesetikk og gjennomgang av hvilke situasjoner regresjonsterapi ikke skal brukes.

Litteratur:
Andy Tomlinson: “Healing the eternal Soul” og “Exploring the eternal soul.” 
Michael Newton: ”Sjelereiser” og ”Livet mellom livet.”
Brian Weiss: ”Mange liv mange mestere.”  

Kontakt
NY-Innsikt
Gudrun Sanden
Drammensveien 300
3420 LIERSKOGEN
Mob. 988 56 013
E-post: gudrun@veiledercoach.com Internett: www.veiledercoach.no