Til forsiden alternativ.no

Zencoaching - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse i Zencoaching


Zen Coaching International
Tilbyr utdanning, kurs og seminarer i Zencoaching

– Diplomutdanning i Zencoaching (deltidsutdanning)
– Fordypningsprogrammer for zencoacher
– Kurs, seminarer og gruppecoaching for bedrifter og organisasjoner
– Åpne temekvelder
– Individuelle coaching-forløp


Utdanningsforløpet:
Modul 1- Relaxing Into Being:
Modul 2 - Nysgjerrighet, tillit og glede
Modul 3 - Dyp transformation 1
Modul 4 - Dyp transformation 2
Modul 5 - Å relatere fra hjertet
Modul 6 - Å handle fra væren
Modul 7 - Å jobbe som coach og støtte for andre

Modul 1 av zencoaching-utdannelsen; ” Relaxing Into Being”, blir undervist som et frittstående helgekurs, både i Oslo og Bergen.


Zencoaching er en coaching metode som ble utviklet av Kåre Landfald i 2005. Zencoaching forener fokuset på ytre mål-oppnåelse som kjennetegner mye tradisjonell coaching, med et dypt indre fokus som finnes i andre visdomstradisjoner.
Utover den moderne coaching-tradisjonen er viktige inspirasjonskilder Zen-buddhisme (Thich Nhat Hanh), Diamond Approach (A. H. Almaas), IVK (Ikke Volds Kommunikasjon /Nonviolent Communication NVC (M. Rosenberg)), og Great Freedom Teaching (Candice O'Denver).

Zencoaching-utdannelsen er en certifisert utdanning, samtidig som det er en transformerende selvutviklingsreise, der man øves opp til å støtte andre som venn eller profesjonell coach. Metoden er generell og anvendbar på alle livets områder, både privat og yrkesmessig. Zencoaching-metoden hjelper en til å bli mer nærværende og tilstede i egen kropp og sinn, slik at man kan leve mer i tråd med det som er rett for seg. Dette frigjør energi som kommer til utrykk som glede og liv i måten man tenker, føler og agerer. Når man bruker sin livskraft til å leve sant med deg selv, vil det påvirke alle relasjoner og omgivelser, både på arbeid/skole, i forhold til din partner/ektefelle, barn, foreldre, venner osv. Man vil kjenne seg mer fri, glad og tilfreds med det livet man lever, når man støttes til å leve i tråd med sine ønsker og lengsler.
Som zencoach kan man jobbe innen næringsliv, i offentlig sektor, i omsorgsyrker, eller med private klienter. Alle typer problemer, utfordringer og muligheter kan utforskes gjennom zencoaching-metoden. I tillegg er det en kraftfull tilnærming til oppmerksomt nærvær og personlig utvikling.

Det utdannes i dag coacher i hele 6 land;
Sverige, Danmark, Polen, Sør-Afrika og Norge – Oslo og Bergen.

Velger man å utdanne seg til zencoach, blir man en del av et støttende nettverk med mer enn 300 coacher fra mange ulike land. Gjennom nettverket tilbys man gjensidig støtte, fordypning og videreutvikling, som kan være svært nyttig om man ønsker å starte egen coaching-praksis.

Offentlig støtte for videreutdanning & rehabilitering
Flere NAV-kontorer finansierer zencoaching-utdanningen for arbeidsløse og sykemeldte som ledd i videreutdanning, omskolering og/eller rehabilitering. Mer informasjon kan gis på forespørsel.

Om Kåre Landfald
Zencoaching-metoden er utviklet av Kåre Landfald, som er hovedlærer i zencoaching-utdanningen og leder for zencoaching-nettverket. Kåre Landfald er utdannet sivilingeniør innen data og ledelse fra NTH, og har i tillegg en cand.mag grad i filosofi fra UiO. Han har tidligere jobbet for FN og Utenriksdepartementet, og vært frittstående konsulent innen internasjonal bistand og utvikling. Han har vært deleier og leder av Ängsbacka kurssenter (Skandinavias største senter for personlig utvikling) i fire år, og har drevet med coaching, organisasjonsutvikling og kursvirksomhet siden 2004. Han har også bodd et år på et zen-buddhistisk senter i Frankrike, og studert med en rekke lærere innen personlig utvikling, eksistensiell terapi og meditasjon, så som Zen mester Thich Nhat Hanh, Marshall Rosenberg, Krishnananda, Nukunu, Rahasya, Candice O´Denver, A.H. Almaas m.fl.


Kontakt:
Eva Areskog (påmelding & info)
eva.zencoaching@gmail.com

Kåre Landfald, Oslo
0273 OSLO
Tel (+47) 936 79 207

copyright 1997-2012 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.